Data opdateret 2022-11-29 00:05:05
Brug for hjælp til søgning?
[VIS PATENT]
 
Vælg ansøgningsnummer
 
29: Preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.
30: Coffee, tea, cocoa, sugar, tapioca, sago, artificial coffee; flours and cereal preparations, edible ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice for refreshment.

 
Forsiden | Patent og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, 4350 8000, pvs@dkpto.dk | Kontakt