<

 
 
Data opdateret 2024-06-14 00:05:00
Brug for hjælp til søgning?
[VIS PATENT]
 
Vælg ansøgningsnummer
 
35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration samt konsulentbistand vedrørende forretning; annonce- og reklamevirksomhed; markedsføring; markedsanalyser; salgsfremmende virksomhed; bistand ved varetagelse af kontoropgaver.
39: Godstransport (fragt) til lands, til vands og i luften, pakning af varer, herunder udlejning af pakhuse og lagerrum samt udlejning af køle- og frysehuse; facility management, nemlig opbevaring kombineret med lagerstyring; logistikvirksomhed; stevedorevirksomhed (godshåndtering); transport og opbevaring af stykgods (groupage); skibsmæglervirksomhed; skibsklarering; spedition; opmåling, beregning samt kvantitets- og kvalitetskontrol af varer i forbindelse med forsendelse, lastning og opbevaring; befragtning; fryse- og køletransport; opbevaring af både; skibsfragt; transportmæglervirksomhed; rådgivning om skibstransport og havneforhold.
42: Hotelvirksomhed samt udbringning af mad og drikke; drift af restauranter, selvbetjenningsrestauranter, snackbarer, kantiner, caféer og cafeterier; professionel rådgivning vedrørende marine- og skibsteknik, kontrolforretninger, skibseftersyn, maritim bevogtning og overvågning; kortlægning og opmåling af have.

 
Forsiden | Patent og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, 4350 8000, pvs@dkpto.dk | Kontakt