<

 
 
Data opdateret 2024-06-17 00:05:00
Brug for hjælp til søgning?
[VIS PATENT]
 
Vælg ansøgningsnummer
 
16: Magasiner, tidsskrifter, aviser, tryksager, fotografier, grafiske fremstillinger og afbildninger, kataloger, nyhedsbreve, pjecer, plakater, postkort, tegninger.
38: Computerunderstøttet transmission af meddelelser og billeder, telekommunikationsvirksomhed, broadcastvirksomhed, fjernsynsudsendelser uanset distributions- og finansieringsmetode, tilvejebringelse af elektroniske opslagstavler (telekommunikation), elektronisk post, radioudsendelser, tilvejebringelse af brugeradgang til internetportal med beskrivelse og visning af tv-udsendelser, samt udveksling af information og billeder.
41: Underholdningsvirksomhed, herunder entertainmentvirksomhed; sportsarrangementer, kulturelle arrangementer, fjernsynsunderholdning, organisering af konkurrencer (undervisning eller underholdning), tilvejebringelse af online publikationer og spiltjenester, publikation af elektroniske bøger og tidsskrifter, udgivelse af tekster - undtagen reklametekster, forlagsvirksomhed, fotografering, fotografisk reportage, digital billedbehandling, nyhedsformidling, produktion af shows, film, video-film, radio- og fjernsynsprogrammer og organisering af sportskonkurrencer.

 
Forsiden | Patent og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, 4350 8000, pvs@dkpto.dk | Kontakt