<

 
 
Data opdateret 2024-06-21 00:05:15
Brug for hjælp til søgning?
[VIS PATENT]
 
Vælg ansøgningsnummer
 
07: Maskiner og værktøjsmaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land), landbrugsredskaber (ikke hånddrevne), elektriske sakse, klippemaskiner samt klippemaskiner til dyr til brug i forbindelse med direkte eller indirekte bekæmpelse af skadedyr, herunder sneglebekæmpelse samt tilbehør til alt forannævnte (ikke indeholdt i andre klasser).
09: :Videnskabelige, fotografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til måling, signalering og kontrol, apparater og instru-menter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede.
44: Veterinærvirksomhed, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed, samt virksomhed til oplysning og rådgivning om sneglebekæmpelse og anden skadedyrsbekæmpelse.

 
Forsiden | Patent og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, 4350 8000, pvs@dkpto.dk | Kontakt