<

 
 
Data opdateret 2024-06-14 00:05:00
Brug for hjælp til søgning?
[VIS PATENT]
 
Vælg ansøgningsnummer
 
09: Nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til signalering, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, kasseapparater, regnemaskiner, ildslukningsapparater.
16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, foto-grafier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner, instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer.

 
Forsiden | Patent og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, 4350 8000, pvs@dkpto.dk | Kontakt