<

 
 
Data opdateret 2024-06-19 00:05:00
Brug for hjælp til søgning?
[VIS PATENT]
 
Vælg ansøgningsnummer
 
35: Analyseværktøj til vurdering af vækst og udviklingspotentiale i en virksomhed/organsation pa bag-grund af Human Resource relaterede parametre. Består af fem analyser: Kompetenceanalyse, ledelses-analyse, kapacitetsanalyse, nøgletalsanalyse og medarbejdertilfredshedsanalyse, som samles i en "potentialevurdering" af virksomheden/organisationen. Selve potentialevurderingen består dels af en skriftlig rapport og dels en numerisk score med en skala fra 1-5. Skalaen definerer graden af potentiale. Med potentialevurderingen kan interne og eksterne interessenter få en indikation på virksomhedens vækst og udviklingspotentiale samt hvilke indsatser som er relevante at iværksætte for at opnå yderligere vækst og udvikling.

 
Forsiden | Patent og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, 4350 8000, pvs@dkpto.dk | Kontakt