Data opdateret 2022-06-30 00:05:21
Brug for hjælp til søgning?
[VIS PATENT]
 
Vælg ansøgningsnummer
 
09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater, CD, DVD, elektroniske bøger, lydbøger, computerspil i form af edb-programmer; lydfiler i form af musikfiler, nemlig MP3 filer med musik, kombination af musik og tale samt tale på subliminalt niveau.
16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer, bøger, postkort, plakater, englekort (spådomskort), mandalakort (spådomskort) samt visualiseringskort (spådomskort) af papir eller pap, herunder kort med bekræftelser (spådomskort); mandalakort (kort med mandalamønstre til at farvelægge) af papir eller pap.
35: Annonce og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse, bistand ved forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver; forretningsmæssig administration i forbindelse med Multi-Level Marketing (MLM), nemlig administration af abonnementer og medlemskaber; detail- og engroshandel, herunder også online, med lydfiler i form af musikfiler, nemlig MP3 filer med musik, kombination af musik og tale samt tale på subliminalt; detailhandel med krystaller.
41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, herunder coaching, foredrag, kurser og workshops, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer.
44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed; alternativ sundhedsbehandling, nemlig healing, clairvoyance, kontakt med afdøde, lysterapi, NLP (neurolingvistisk programmering), meditation, yoga, åndelig helbredelse, Feng Shui, tankens kraft, holoterapi (åndedrætsteknik), kontakt med den åndelige verden ved hjælp af clairvoyance, guider og engle, meditativ guidning tilbage til tidligere liv, guidning i "loven om tiltrækning" (herefter vil man, hvis man tænker negativt opleve negative ting, tænker man positivt oplever man positive ting); alternativ sundhedsbehandling gennem irisanalyser og personlig udvikling, hvor man udvikler sig og får mere livsglæde og opnår sine mål og ønsker; sundheds- og skønhedspleje i form af kostvejledning og livsstilsvejledning.

 
Forsiden | Patent og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, 4350 8000, pvs@dkpto.dk | Kontakt