Data opdateret 2023-06-02 00:05:01
Brug for hjælp til søgning?
[VIS PATENT]
 
Vælg ansøgningsnummer
 
03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler; rengøringsmidler, herunder til instrumenter, overflader, udstyr og opvaskemaskiner; kosmetiske præparater, herunder bl.a. i form af cremer, masker og olier; vaskeservietter til personlig hygiejne.
05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler; tilbehør til øjenoperation i form af væsker og gel til medicinske formål; desinficeringsmidler til hygiejniske formål, herunder til instrumenter, overflader, udstyr og opvaskemaskiner; medicinske smøremidler til brug ved brug af endoskoper; medicinsk gel til brug i røntgen og ultralydsbehandlinger.
10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige lemmer, øjne og tænder, ortopædiske artikler, suturmaterialer; kunstige linser til grå stær operationer; varmetæpper til medicinsk brug til diverse legemsdele til operationsstuer; operationsartikler til brug ved operationer; tilbehør til øjenoperation i form af instrumenter og injektorer til medicinske formål; medicinske biopsi testkits til analyse af mavesår; medicinske testkits til blod i afføringen; digitale termometre til medicinsk brug; øjenbeskytter og tandbeskytter til medicinsk brug ved laseroperationer; røntgenmarkører til medicinske analyser af tarmsystemet; anæstesiapparater såsom Iltsensorer, pulsmåler, iltmåler apparater, kuvøser og nervestimulatorer; medicinske ligge- og siddeunderlag til forebyggelse af ligge- og siddesår; dele til medicinske apparater og instrumenter i form af silicone/iltslanger til KOL/rygerlungerapparater.
20: Plombe (klipps) af plast til brug for forsegling i sterilcentraler.
21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere, kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik, ikke indeholdt i andre klasser; nedsækningskar (beholder) til desinficerings- og rengøringsmidler; beholdere til desinficerings- og rengøringsmidler; stativer til ophængning (opbevaring) af diverse beholdere med desinficerings- og rengøringsmidler; børster specielt udformet til rengøring i sterilcentraler.
25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.
44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed.

 
Forsiden | Patent og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, 4350 8000, pvs@dkpto.dk | Kontakt