Data opdateret 2022-07-05 00:05:16
Brug for hjælp til søgning?
[VIS PATENT]
 
Vælg ansøgningsnummer
 
09: Elektroniske publikationer (downloadable), herunder aviser, magasiner, tidsskrifter og bøger, alle i elektronisk format, eller distribueret on-line eller via multimedienetværk; compactdisks, optagne og downloadable computerprogrammer; videokassettebånd og optagne DVD-disks.
16: Tryksager, herunder aviser, tidsskrifter, magasiner og bøger, plakater; fotografier; samlemapper (kontorrekvisitter).
41: Forlagsvirksomhed, inklusive elektronisk forlagsvirksomhed; udgivelse af aviser, magasiner, tidsskrifter og bøger; klubvirksomhed (underholdning eller undervisning), bogklubvirksomhed (underholdning eller undervisning), produktion af fjernsyns- og radioprogrammer, herunder fjernsyns- og radioprogrammer til brug på datanetværk; produktion af film og programmer lagret på videokassettebånd og DVD-disks.

 
Forsiden | Patent og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, 4350 8000, pvs@dkpto.dk | Kontakt