<

 
 
Data opdateret 2024-02-29 00:05:01
Brug for hjælp til søgning?
[VIS PATENT]
 
Vælg ansøgningsnummer
 
35: Annonce- og reklamevirksomhed; Annoncering på et computernetværk (Online -); Bistand ved køb af varer og tjenesteydelser for andre; Informationer (Systematisering af -) i computerdatabaser; Kommerciel administration ved licensering af andres varer og tjenesteydelser; Kommerciel information og rådgivning til forbrugere [forbrugerrådgivning]; Kompilering af informationer i computerdatabaser; Layout til reklamemæssige formål; Mangfoldiggørelse af dokumenter; Marketing; Online-annoncering på et computernetværk; Prissammenligning; Præsentation af varer på kommunikationsmedier til detailhandelsmæssige formål; Public relation; Publikation af reklametekster; Reklameplads (Udlejning af -); Reklamebureauer; Reklamerubrikker (Udarbejdelse af -); Radioreklamer; Reklametekster (Offentliggørelse af -); Reklametid på kommunikationsmedier (Udlejning af -); Reklamevirksomhed; Salgsfremmende foranstaltninger for andre; Sammenligning af priser; Spredning af reklamemateriale; Sortering og redigering af informationer computerdatabaser; Søgning for andre efter data i computerbaser; Skrivning af reklametekster; Uddeling af vareprøver; Udlejning af reklameplads; Udlejning af reklametid på kommunikationsmedier; Udstillinger (Organisering af -) med kommercielle eller reklamemæssige formål.
42: Computer software (Udlejning af -); Computer software (Vedligeholdelse af -); Computerprogrammer (Ajourføring af -); Computerprogrammer (Design af -); Computerprogrammer (Kopiering af -); Computerprogrammering; Computersoftware (Installation af -); Computersystemer (Design af -); Design af computer software; Design af computerprogrammer; Design af computersystemer; design og udvikling af computer hardware og computer software; EDB-programmering; Hjemmesider (Overvågning og administration af -) for andre; Hjemmesider (Udvikling og vedligeholdelse af -) for andre; Ikke-fysisk konvertering af computerprogrammer og data; Installation af computersoftware; Overvågning og administration af hjemmesider for andre; Programmering (Computer -); Rådgivning om design af websteder; Rådgivning om informationsteknologi [IT]; Regenerering af computerdata; Rådgivning vedrørende computer software; Software (Ajourføring af computer -); Software (Design af computer -); Software (Installation af computer -); Software (Udlejning af computer -); Software (Vedligeholdelse af computer -); Software as a service [SaaS]; Søgemaskiner (Stillen -) til rådighed på internettet; Stillen søgemaskiner til rådighed på internettet; Udlejning af computerprogrammer; Udlejning af web-servere; Udvikling og vedligeholdelse af hjemmesider for andre; Web-hosting for andre; Web-servere (Udlejning af -); Vedligeholdelse af computer software.

 
Forsiden | Patent og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, 4350 8000, pvs@dkpto.dk | Kontakt