Data opdateret 2022-07-01 00:06:19
Brug for hjælp til søgning?
[VIS PATENT]
 
Vælg ansøgningsnummer
 
16: papir, pap; tryksager; materialer til bogbinding; fotografier; papirhandlervarer(skriveredskaber og papirvarer); klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug; artikler til brug for kunstnere; malerpensler; skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler); instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser); tryktyper; klichéer.
18: læder og læderimitationer; skind, huder; kufferter og rejsetasker; paraplyer og parasoller; spadserestokke; piske, seletøj og sadelmagervarer.
25: beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.
28: spil og legetøj; gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser); juletræspynt.
32: øl; mineralvande og kulsyreholdige vande samt andre ikke-alkoholholdige drikke; frugtdrikke og frugtsaft; saft og andre præparater til fremstilling af drikke.
35: annonce- og reklamevirksomhed; forretningsledelse; forretningsadministration; varetagelse af kontoropgaver.
41: uddannelsesvirksomhed; undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer.
43: tilvejebringelse af mad og drikke; midlertidig indkvartering.

 
Forsiden | Patent og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, 4350 8000, pvs@dkpto.dk | Kontakt