Data opdateret 2021-12-06 00:05:20
Brug for hjælp til søgning?
[VIS PATENT]
 
Vælg ansøgningsnummer
 
28: Spil og legetøj, herunder dukker, bamser og krammelegetøj; gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser); julepynt; dele og tilbehør til ovennævnte apparater og instrumenter (ikke indeholdt i andre klasser).
41: Uddannelsesvirksomhed; undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; teknisk undervisning; færdighedsundervisning; kurser, herunder førstehjælpskurser, offshore industri og kurser i nødforanstaltninger; evakueringskurser; kurser i forbindelse med sikkerheds- og adgangskontrol; kurser vedrørende overvågning af bygninger og områder; kurser i brandslukning, ulykkesforebyggelse, offshore overlevelse i vand, redningsaktioner under begrænsede pladsforhold, elektrisk sikkerhed og kranoperationer; kurser i arbejdsmiljø; arrangering og afholdelse af konferencer; arrangering og ledelse af kongresser, seminarer og workshops (uddannelse); fanklubvirksomhed (underholdning og undervisning); publicering af bøger og tekster undtagen reklametekster; museumstjenesteydelser (forevisning, udstillinger); bistand ved planlægning af undervisning; information samt rådgivnings- og konsulentvirksomhed i forbindelse med ovennævnte tjenesteydelser; alle ovennævnte tjenesteydelser også stillet til rådighed (hvis relevant) online via computernetværk.
44: Lægevirksomhed; veterinærvirksomhed; sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr; landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed; sundhedspleje; lægehjælp; medicinske klinikker; lægepraksis; lægevirksomhed samt sundheds- og skønhedspleje i forbindelse med rehabilitering samt forebyggende pleje; psykologhjælp; bedriftslægevirksomhed; psykologhjælp for personer i krise; fysioterapi; zoneterapi; kiropraktorvirksomhed; bistand ved hygiejne (lægevirksomhed samt sundheds- og skønhedspleje); rådgivningsvirksomhed vedr. levnedsmidler, kostplaner og fysisk udfoldelse (lægevirksomhed samt sundheds- og skønhedspleje); udlejning af udstyr til sundhedspleje, herunder pleje i hjemmet; lægeundersøgelser; indsamling af testprøver vedrørende narkotika og alkohol (lægevirksomhed samt sundheds- og skønhedspleje); udlejning af brystpumper (udstyr til sundhedspleje); indgreb i form af lægevirksomhed ved nødsituationer, herunder i forbindelse med ulykker, brand, røg, gas, kemiske lækager; hospitaler; kursteder; tandlægevirksomhed; lægelig hjemmepleje; udkørende lægehjælp; hjemmehjælp (sundhedspleje); information samt rådgivnings- og konsulentvirksomhed i forbindelse med ovennævnte tjenesteydelser; alle ovennævnte tjenesteydelser også stillet til rådighed (hvis relevant) online via computernetværk.

 
Forsiden | Patent og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, 4350 8000, pvs@dkpto.dk | Kontakt