<

 
 
Data opdateret 2024-02-23 00:05:00
Brug for hjælp til søgning?
[VIS PATENT]
 
Vælg ansøgningsnummer
 
37: Hjemmeservice i form af rengøringsydelser.
41: Arrangering af turarrangementer for plejekrævende mennesker.
44: Hjemmeservice i form af havepleje; medicinske ydelser; hygiejnisk pleje og skøn-hedspleje af mennesker; sygepleje; medicinsk behandling i hjemmet; plejehjemsvirksomhed.
45: Tilvejebringelse af emotionel støtte til ældre og handikappede; hjemmeservice i form af indkøb for andre.

 
Forsiden | Patent og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, 4350 8000, pvs@dkpto.dk | Kontakt