<

 
 
Data opdateret 2024-06-14 00:05:00
Brug for hjælp til søgning?
[VIS PATENT]
 
Vælg ansøgningsnummer
 
09: Applikationer, der kan downloades, til anvendelse med mobile apparater; mobilapplikationer.
36: Elektroniske betalingstjenester; udstedelse af værdikort til brug som elektroniske rejsebilletter; udstedelse af kort med lagrede værdier.
39: Passagertransport med tog; passagertransport med bus; rejsetjenesteydelser; tilvejebringelse af information vedrørende passagertransport; togtransport af passagerer; transport; transport af passagerer.

 
Forsiden | Patent og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, 4350 8000, pvs@dkpto.dk | Kontakt