<

 
 
Data opdateret 2024-06-25 00:05:01
Brug for hjælp til søgning?
[VIS PATENT]
 
Vælg ansøgningsnummer
 
09: Videnskabelige, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere; refleksmærker til beklædning til forhindring af trafikulykker; software, herunder i form af apps; downloadable elektroniske nyhedsbreve.
16: Papir, pap, fotografier, papirhandlervarer til kontorbrug og til skrivebrug, kontorartikler (dog ikke møbler), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser); tryksager; trykte papirhandlervarer, instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), nyhedsbreve.
36: Forsikringsvirksomhed.

 
Forsiden | Patent og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, 4350 8000, pvs@dkpto.dk | Kontakt