<

 
 
Data opdateret 2024-06-17 00:05:00
Brug for hjælp til søgning?
[VIS PATENT]
 
Vælg ansøgningsnummer
 
41: Uddannelses og undervisningsvirksomhed; Ledelse og arrangement af konferencer, kongresser og seminarer; Sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; Underholdningsvirksomhed; billetreservation og -bestilling i forbindelse med underholdning, sports- og kulturelle begivenheder, inklusiv billetreservation og -bestilling til teatre, biografer, museer og koncerter; Udgivelse og redigering af tryksager, Herunder blade, Bøger, Aviser, Undtagen reklametekster; Elektronisk desktop publicering; Produktion af spillefilm, radio- og fjernsynsprogrammer; Nyhedsformidling; fotografisk reportage; Fotografering; Tolkning og oversættelse..
43: Tilvejebringelse af mad og drikke; Midlertidig indkvartering; Reservation af midlertidig indkvartering; udlejning af lokaler til bryllupscermonier; tilvejebringelse af lokaler til konferencer og forskellige møder; Pasning af småbørn i børnehaver; Tjenester ydet af dyrepensioner..

 
Forsiden | Patent og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, 4350 8000, pvs@dkpto.dk | Kontakt