Data opdateret 2022-08-08 00:05:55
Brug for hjælp til søgning?
[VIS PATENT]
 
Vælg ansøgningsnummer
 
09: Livredningsapparater og -udstyr, genoplivningsdukker (apparater); refleksmærker til beklædning til forhindring af trafikulykker; software, herunder i form af apps; downloadable elektroniske nyhedsbreve..
10: Medicinske apparater og instrumenter, herunder udstyr til diagnostik, monitorering og undersøgelse; fysioterapeutiske apparater; genoplivningsapparater..
16: Trykte publikationer, instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), tryksager..
41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; undervisning inden for sygdomme og behandling heraf; undervisning i livredningsteknikker..
42: Videnskabelige tjenesteydelser samt forskning i forbindelse hermed; medicinsk forskning, sundhedsforskning..
44: Lægevirksomhed; rådgivning vedrørende sundhed og sygdom; sygdomsdiagnosticering; sundhedspleje, herunder førstehjælp og livredning,.
45: Sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af mennesker; redning af personer.

 
Forsiden | Patent og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, 4350 8000, pvs@dkpto.dk | Kontakt