<

 
 
Data opdateret 2024-06-14 00:05:00
Brug for hjælp til søgning?
[VIS PATENT]
 
Vælg ansøgningsnummer
 
09: Computer software, herunder i form af apps, indenfor områder som datasikkerhed, it-sikkerhed, cybersikkerhed, persondatabehandling, GDPR-regler, dataetik og digital tillid.
35: Markedsanalyser; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; kompilering og systematisering af virksomheds- og forretningsinformation i computerdatabaser og konsulentbistand i forbindelse hermed; information vedrørende persondatabehandling og GDPR, datasikkerhed, it-sikkerhed, cybersikkerhed, dataetik, digital tillid; forretningsanliggender; markedsundersøgelser; organisering af udstillinger, konferencer, messer og seminarer med kommercielt sigte indenfor emner som datasikkerhed, it-sikkerhed, cybersikkerhed, persondatabehandling, GDPR, dataetik, digital tillid; datasøgning i computerfiler for andre.
41: Uddannelse; uddannelsesinformation; undervisningstjenesteydelser; undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; kulturelle arrangementer; arrangering og ledelse af udstillinger, konferencer, messer, seminarer, kongresser, symposier og workshopper i uddannelsesmæssigt, undervisningsmæssigt og kulturelt øjemed; foredrag og uddannelseskurser for personale; professionelle undervisningskurser; udgivelse af bøger og aviser; udgivelse af elektroniske bøger og aviser online; udgivelse af tekster, undtagen reklametekster; onlinepublikationer (som ikke kan downloades); udgivelse og produktion af radio- og tv-programmer.
42: Afprøvning, analyse og vurdering af datasikkerhed, it-sikkerhed, cybersikkerhed, persondatabehandling, GDPR regler, dataetik og digital tillid med henblik på overholdelse og certificering; videnskabelig og industriel forskning; programmørvirksomhed; kvalitetskontrol og testvirksomhed, inspektionsvirksomhed, undersøgelsesvirksomhed og eksaminering, alt i forbindelse med persondatabehandling, GDPR, datasikkerhed, it-sikkerhed, cybersikkerhed, dataetik, digital tillid; design og udvikling af computer hardware og computer software; computerprogrammering; design af computersoftware; installation, vedligeholdelse og ajourføring af computerprogrammer; konsulentbistand vedrørende sikring af data, it-sikkerhed, cybersikkerhed, persondatabehandling, GDPR, dataetik og digital tillid hos virksomheder og organisationer og deres tjenester; design og udvikling af hjemmesider; konsulentbistand om datasikkerhed, it-sikkerhed, cybersikkerhed, persondatabehandling, GDPR, dataetik og digital tillid.

 
Forsiden | Patent og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, 4350 8000, pvs@dkpto.dk | Kontakt