<

 
 
Data opdateret 2024-06-25 00:05:01
Brug for hjælp til søgning?
[VIS PATENT]
 
Vælg ansøgningsnummer
 
35: Forretningsadministration; varetagelse af kontoropgaver; regnskabsførelse, bogholderi og bogføring; rådgivning vedrørende forretningsorganisation, virksomhedsøkonomi og virksomhedsadministration; revisorrådgivning vedrørende skat, generationsskifte, omstruktureringer, omdannelser, fusioner, spaltninger, aktieombytninger, skatteberegninger efter reglerne i virksomhedsskatteloven samt personskatteloven, dødsbobeskatning, revision og opstilling af årsrapporter for selskaber og personligt drevne virksomheder, personbeskatning, udarbejdelse af indkomst og formueopgørelser samt skatteberegning, virksomhedsordningen, iværksættervirksomheder; regnskabsførelse; udfærdigelse af selvangivelser; indsamling af regnskabsoplysninger; kommercielle og forretningsmæssige analyser af regnskabsoplysninger; midlertidig tilrådighedsstillelse af personale, inklusive revisorer og rådgivere; kompilering og systematisering af information i databaser; rådgivning, oplysning og information vedrørende førnævnte tjenesteydelser; førnævnte tjenesteydelser ydes også via elektroniske netværk såsom internettet; revisorvirksomhed
36: Finansielle tjenesteydelser; finansiel virksomhed; valutarisk virksomhed; skatterådgivning (ikke regnskabsførelse); finansiel information, rådgivnings- og vejledningstjenesteydelser udbudt af økonomiske eksperter; finansiel informations- og rådgivningsvirksomhed udbudt af økonomiske eksperter; finansiel mæglervirksomhed; finansielle analyser, ekspertudtalelser, undersøgelser og evalueringer; udførelse af finansielle gennemførlighedsundersøgelser; finansiel styring; udarbejdelse af finansielle rapporter; finansiel rådgivning i forbindelse med finansielle risici (såkaldt risikostyring); rådgivning, oplysning og information vedrørende førnævnte tjenesteydelser; førnævnte tjenesteydelser ydes også via elektroniske netværk såsom internettet.

 
Forsiden | Patent og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, 4350 8000, pvs@dkpto.dk | Kontakt