<

 
 
Data opdateret 2024-06-25 00:05:01
Brug for hjælp til søgning?
[VIS PATENT]
 
Vælg ansøgningsnummer
 
41: Afholdelse af arrangementer for mennesker med autisme; Afholdelse af arrangementer for pårørende for mennesker med autisme.
44: Tilvejebringelse af viden og information omkring autisme; Tilvejebringelse af sundhedsoplysninger; Arrangering af indkvartering i hvilehjem; Arrangering af indkvartering i bosteder for mennesker med autisme.
45: Tilvejebringelse af personlig bistand til mennesker med autisme.

 
Forsiden | Patent og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, 4350 8000, pvs@dkpto.dk | Kontakt