<

 
 
Data opdateret 2024-06-25 00:05:01
Brug for hjælp til søgning?
[VIS PATENT]
 
Vælg ansøgningsnummer
 
36: fundraising; fundraising til velgørende formål; velgørenhedstjenester inden for pengedonationer; tilvejebringelse af boligindkvartering; udlejning af lejligheder.
41: arrangering og afholdelse af kurser; arrangering og afholdelse af konferencer; arrangering og afholdelse af underholdningsarrangementer; afholdelse af kulturelle arrangementer; afholdelse af sportsarrangementer; uddannelsesvirksomhed; forlagsvirksomhed; publicering af fagblade, magasiner [tidsskrifter]; online publicering af elektroniske bøger og tidsskrifter; produktion af podcasts; udarbejdelse [skrivning] af podcasts.
42: tilvejebringelse af videnskabelig information; gennemførelse af videnskabelige undersøgelser; udarbejdelse af videnskabelige rapporter; forskning.
45: Juridisk rådgivning og bistand til personer med autisme; rådgivning om personlige relationer til personer med autisme; personlige, sociale og juridiske ydelser udøvet af socialrådgivere for at efterkomme individuelle behov, som ydes i form af praktisk hjælp til børn, unge og deres forældre.

 
Forsiden | Patent og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, 4350 8000, pvs@dkpto.dk | Kontakt