Følg med i aktuel driftstatus via https://www.dkpto.dk/digitalisering, herunder information om forsinkelser og ændringer afledt af den nye varemærkereform per 1/1-2019.

 
Data opdateret 2020-06-02 00:05:23
Brug for hjælp til søgning?
[VIS PATENT]
 
Vælg ansøgningsnummer
 
Disclaimer
BemærkningerAnsøgningen er en ændring fra fællesmærkeansøgning FA 2017 00003 den 25/02 2019.
Farvetekst
Bestemmelser for mærkets benyttelseRetten til at benytte mærket tilkommer
Primærproducenter (landmænd) henholdsvis andre virksomheder, herunder slagterier, mejerier, fødevareproducenter, ægpakkerier, fødevareimportører samt detailhandelsvirksomheder (detaillister), kan efter Dyrenes Beskyttelses modtagelse og skriftlige godkendelse af ansøgning herom opnå ikke-eksklusiv ret til at bruge mærket.
For mærkets benyttelse er fastsat følgende bestemmelser
Rettighederne tilknyttet producenternes anvendelse af garanti- og certificeringsmærket fremgår af Betingelser for brug af garanti- og certificeringsmærket "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse" af 1. december 2017. Betingelserne er inddelt i afsnittene: Almindelige Betingelser for brug af garanti- og certificeringsmærket "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse" og Specielle Betingelser for brug af garanti- og certificeringsmærket "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse". Følgende betingelser gælder for alle producenters brug af mærket: ALMINDELIGE BETINGELSER FOR BRUG AF GARANTI- OG CERTIFICERINGSMÆRKET "ANBEFALET AF DYRENES BESKYTTELSE, afsnit 1-12 af 1. december 2017. Følgende betingelser gælder derudover for slagterier, mejerier, fødevareproducenter (undtagen primærproducenter, herunder landmænd) ægpakkerier, fødevarerimportører eller detailvirksomheder: SPECIELLE BETINGELSER FOR BRUG AF GARANTI- OG CERTIFICERINGSMÆRKET "ANBEFALET AF DYRENES BESKYTTELSE", punkt 1-9 af 1. december 2017. Betingelserne for at opnå retten til at anvende mærket "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse" fremgår desuden af de individuelle mærkekrav af den 6. marts 2019. De individuelle mærkekrav benævnes specifikationer og er inddelt i specifikation af mærkekrav for: vildtlevende kronvildt, bison, får og lam, kødkvæg, malkekvæg, slagterfjerkræ, svin og æg. For yderligere specifikation om de specifikke mærkekrav henvises til de samlede bestemmelser i BESTEMMELSER FOR MÆRKETS BENYTTELSE. Dyrenes Beskyttelse foretager kontrolbesøg hos de primærproducenter, der har ønske om at blive certificerede eller er certificerede til brug af mærket "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse". Kontrolbesøget foretages af kontrollører tilknyttet DB Kontrol, og opgaven kan være udliciteret til en ekstern partner. Kontrollørerne fortager kontrolbesøg hos hver primærproducent mindst én gang pr. kalenderår. For yderligere specifikation om kontrol henvises til de samlede bestemmelser BILAG 1 - BESTEMMELSER FOR MÆRKETS BENYTTELSE.
Beskrivelse af mærket
Gengivelse af mærket 

 
Forsiden | Patent og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, 4350 8000, pvs@dkpto.dk | Kontakt