<

 
 
Data opdateret 2024-07-23 00:05:01
Brug for hjælp til søgning?
 
Søg i registrene:
 

Patent & Brugsmodel
 

Varemærke
 

Design
 

Søgning i rettighedsregistrene
Patent- og Varemærkestyrelsen giver her adgang til sagsoplysninger og dokumenter fra danske rettighedssager indenfor områderne patent, brugsmodel, varemærke og design.
Patentsagerne omfatter patentansøgninger, udstedte patenter, lægemiddel- og plantebeskyttelsescertifikater samt europæiske patenter gældende i Danmark.
Varemærkesagerne omfatter danske varemærkeansøgninger, registrerede varemærker samt internationale varemærker (efter Madridprotokollen) gældende i Danmark. Varemærkesagerne omfatter ikke EU-varemærke­ansøgninger og registrerede EU-varemærker. Du kan søge i EU-varemærker i EU's varemærkedatabase.
Designsagerne omfatter danske mønster- og designansøgninger og registreringer.
 
Du kan læse mere om PVSonline servicen under punktet "Om PVSonline"
Under punktet "Aktuel information" kan du bl.a. finde generel information om opdatering af indhold, registrerede fejl samt nyheder

 
Forsiden | Patent og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, 4350 8000, pvs@dkpto.dk | Kontakt