Patent- og Varemærkestyrelsen
Økonomi- og Erhvervsministeriet
 
Helgeshøj Alle 81 2630 Tåstrup tlf.: 43 50 80 00 e-post: pvs@dkpto.dk
 
Data opdateret 2024-02-28 00:05:00
 

Sagsdata

Publicering (2)
TidendePublicering vedr.
Dansk Varemærketidende 16, 2023Offentliggørelse af varemærkeregistreringer 
Dansk Varemærketidende 15, 2020Offentliggørelse af ansøgning (indsigelsesperiode) 

Korrespondance (9)
DatoTitel
20230418Brev om delvist afslag - inds afs eft anke/retssag 
20230418Registerudskrift Registrering VM (VT2) (50 KB) 
20210916Registerudskrift Registrering VM (VT2) (49 KB) 
20200402Brev om off. med tidl korr. (indsigelsesperiode) (766 KB) 
20200401Præcisering af varefortegnelse (388 KB) 
20200323Brev til ansøger om mangler ved varefortegnelsen (776 KB) 
20200312Bekræftelse på modtagelse - varemærke (762 KB) 
20200310Bilag til ansøgning - original figurmærke (33 KB) 
20200310Varemærke ansøgning (101 KB) 

Indsigelser (1)
DatoTypeInteressentStatus 
20200608Indsigelse - VaremærkeAthleta (ITM) Inc.Ansøgning afslås delvist
20230418Notits (VA-indsigelse) (765 KB) 
20230418Brev om delvist afslag - inds afs eft anke/retssag 
20230307Dom fra Sø- og Handelsretten 
20230117Diverse 
20230110Diverse 
20221227Diverse 
20221103Kendelse fra ankenævnet 
20220221Diverse (385 KB) 
20220119Udtalelse til Ankenævnet (VA-indsigelse) 
20211215Bilag 
20211215Ankenævn anmoder om udtalelse i ankesag 
20210920Diverse 
20210920Diverse 
20210920Udgående brev (VA-indsigelse) (764 KB) 
20210920Udgående brev (VA-indsigelse) (765 KB) 
20210919Diverse (980 KB) 
20210917Udgående brev (VA-indsigelse) (762 KB) 
20210916Brev om delvist afslag - indsigelse ej anket (762 KB) 
20210916Notits (VA-indsigelse) (548 KB) 
20210915Diverse 
20210915Anmodning om sagsakter 
20210608Indsigelsesafgørelse - følgebrev med ankefrist VA 
20210608Indsigelsesafgørelse - ansøgning afslås delvist 
20210608Indsigelsesafgørelse - følgebrev med ankefrist VA 
20210419Skriftveksling slut (VA-indsigelse) 
20210419Skriftveksling slut (VA-indsigelse) (762 KB) 
20210329Argumentationer indsigelse 
20210129Notits (VA-indsigelse) (71 KB) 
20210129Skriftveksling (VA-indsigelse) 
20210125Dokumentation for brug 
20210125Dokumentation for brug 
20201124Skriftveksling (VA-indsigelse) (775 KB) 
20201124Notits (VA-indsigelse) (218 KB) 
20201021Argumentationer indsigelse (499 KB) 
20200821Skriftveksling (VA-indsigelse) (762 KB) 
20200821Udgående brev (VA-indsigelse) 
20200821Notits (VA-indsigelse) (139 KB) 
20200810Bilag 
20200810Bilag 
20200810Argumentationer indsigelse 
20200810Bilag 
20200618Notits (VA-indsigelse) (351 KB) 
20200618Brev til indsiger før forelæggelse (VA-indsigelse) (763 KB) 
20200608Indsigelse mod varemærkeansøgning (287 KB) 

Noteringer
Ingen noteringer er fundet

Økonomi (2)
DatoForfaldsdatoTypeUdlignetTekstBeløbNavn
2020031120200511FakturaJaAnsøgningsgrundgebyr 1 klasse-5800Patrade A/S
20200310BetalingJa5800Patrade A/S