Patent- og Varemærkestyrelsen
Økonomi- og Erhvervsministeriet
 
Helgeshøj Alle 81 2630 Tåstrup tlf.: 43 50 80 00 e-post: pvs@dkpto.dk
 
Data opdateret 2022-11-29 00:05:05
 

Sagsdata
Ansøgningsnr. og datoFA 2013 00007, 20130228
Registreringsnr. og datoFR 2013 00008, 20130701
Reg. procedure slut20130910
Fornyet til20230701
Prioritetsnr. og dato
Ansøger/indehaverBetonvarekontrollen (BKV), Teknologisk Institut
Gregersensvej 1, Postbox 141, 2630 Taastrup, DK
FuldmægtigOTELLO ADVOKATANPARTSSELSKAB, Sommervej 31F, 3.tv. , 8210 Aarhus V, DK
Indsiger
Ref. nr.13394-002
Indehavers mærkebenævnelse
Varemærketype
MærketypeFigurmærke
Mærketekst
Klasse (Nice)19
Klasse (Vienna)26.03.01: One triangle
StatusRegistreret
Relateret sag
Designeringsdato
International reg. dato
Notifikationsdato
Godkendelsesdato
Gazette No.

Mærkeopl.
Disclaimer
Bemærkninger
Farvetekst
Bestemmelser for mærkets benyttelseRetten til at benytte mærket tilkommer
Virksomheder som er tilsluttet til Betonvarekontrollens kontrolordning i henhold til Betonvarekontrollens gældende bestemmelser for tilslutning, senest af 01-11-2011.
For mærkets benyttelse er fastsat følgende bestemmelser
Mærket skal benyttes i overensstemmelse med Betonvarekontrollens bestemmelser af 2014-01-01 (rev. 6), hvor det bl.a. fremgar af pkt. 7.2: Tilsluttede virksomheder har eneret pa anvendelsen af BVK's logo. I annoncer, brochurer, prislister, ved skiltning og lignende kan den tilsluttede virksomhed umiddelbart anvende BVK's navn og logo som led i virksomhedens markedsføring af tilslutningen. BVK's navn og logo kan anvendes på følgesedlen, når: det klart fremgår hvilken produktstandard, produktet opfylder det klart angives, når produkter ikke er omfattet af tilslutningen, fx med teksten "Leverancen er ikke omfattet af tilslutningen til BVK".
Beskrivelse af mærket
Gengivelse af mærket 

Varefortegnelse
19: Byggematerialer (ikke af metal); stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug; asfalt, beg, tjære og bitumen; transportable bygninger (ikke af metal); monumenter (ikke af metal).

Publicering (2)
TidendePublicering vedr.
Dansk Varemærketidende 16, 2017Rettelser 
Dansk Varemærketidende 28, 2013Offentliggørelse af registrering 

Pant/Licens
Ingen pant/licens er fundet

Prioritet
Ingen prioriteter er fundet

Korrespondance (9)
DatoTitel
20170411Meddelelse om tilførsel (6 KB) 
20170216Tilførsel 
20130917Gyldighedsmeddelelse (5 KB) 
20130710Meddelelse om foreløbig registrering (6 KB) 
20130710Registerudskrift Registrering FM (VT3) (39 KB) 
20130701Notat (5 KB) 
20130626Indgående brev (45 KB) 
20130624Udgående brev - Varemærke (20 KB) 
20130428Erindring om svar - varemærke (5 KB) 

Indsigelser
Ingen data fundet

Økonomi (2)
DatoForfaldsdatoTypeUdlignetTekstBeløbNavn
2013061920130719FakturaJaAnsøgningsgebyr, grundgebyr-2350OTELLO ADVOKATANPARTSSELSKAB
20130228BetalingJa2350OTELLO ADVOKATANPARTSSELSKAB