Patent- og Varemærkestyrelsen
Økonomi- og Erhvervsministeriet
 
Helgeshøj Alle 81 2630 Tåstrup tlf.: 43 50 80 00 e-post: pvs@dkpto.dk
 
Data opdateret 2024-06-14 00:05:00
 

Sagsdata
Ansøgningsnr. og datoMP1010362
Registreringsnr. og datoMP1010362, 20090609
Reg. procedure slut20101108
Fornyet til
Prioritetsnr. og datoBX 1175747, 20090210
Ansøger/indehaverVestel Ticaret A.S., Organize Sanayi Bölgesi
TR-45030 Manisa, TR
Fuldmægtig
Indsiger
Ref. nr.56336/CE
Indehavers mærkebenævnelse
VaremærketypeIndividuelt varemærke
MærketypeOrdmærke
MærketekstWHITEWOOD
Klasse (Nice)07, 09, 11
Klasse (Vienna)
StatusGodkendt designering
Relateret sag
Designeringsdato20090609
International reg. dato20090609
Notifikationsdato
Godkendelsesdato20101108
Gazette No.

Mærkeopl.
Disclaimer
Bemærkninger
Farvetekst
Bestemmelser for mærkets benyttelse
Beskrivelse af mærket
Gengivelse af mærket 

Varefortegnelse
07: Motors (except for land vehicles); washing machines, spin driers, combined washing machines and tumble driers, driers, wringers, dishwashers, food mixing machines, food processors, cutters (machines), grinders (machines), vacuum packing machines, rack and tray conveyors for use in combination with dishwashers, waste disposal machines, compressors for refrigerators and freezers; welding instruments and appliances not included in other classes; parts of all the above items, such as hoses and nozzles, dust bags and filters for vacuum cleaners.
09: Scientific, nautical, surveying, radiotelegraphic, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; electric apparatus and instruments not included in other classes, automatic coin-operated vending machines; communication apparatus; cash registers; calculators; fire-extinguishers; computers; apparatus and instruments for meteorological, physics, control, safety, navigational, telecommunication and welding purposes and not included in other classes; x-ray apparatus, tubes, installations and instruments for scientific and industrial purposes; cleaning apparatus for long-play records and sound cassettes; aerials; amplifiers; transformers (electricity); plugs; contact plugs; junction boxes; switches; power outlets; plugs and other contacts (electric connections); electric batteries; electric wires and cables; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; electric irons, electric batteries, magnets and magnetic cores; filters not included in other classes; electrical cigarette lighters for automobiles; electronic microscopes; radiological apparatus for industrial purposes; electron tubes and semiconductors; apparatus for recording, reproduction, transmission and amplifying of sound and/or images and/or other signals, such as radios, televisions, digital video disc players, receivers and recorders, satellite receivers, digital satellites, phonographic records and tapes, recorded or blank; temperature controlling apparatus; parts of all aforesaid goods.
11: Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, freezing, drying, ventilating, air conditioning, water supply and sanitary purposes; electric lamps; ultraviolet lamps, not for medical purposes; dehumidifying and humidifying installations, devices, appliances and instruments; air conditioning and heating apparatus, appliances and instruments; tumble driers, refrigerators, (deep)freezers, fridge freezers, freezer lockers, refrigerator cabinets, combined refrigerators and freezers, wine coolers, ovens, microwave ovens, domestic appliances for cooking or heating foods and beverages; hobs, toasters and boilers; parts of all aforesaid goods.

Publicering (1)
TidendePublicering vedr.
Dansk Varemærketidende, DK 36, 2010Offentliggørelse af registrering 

Pant/Licens
Ingen pant/licens er fundet

Prioritet
Prioritetsland og nr.BX 1175747
Dato20090210
Udstillingsprioritet
Varefortegnelse
Korrespondance
Ingen korrespondance er fundet

Korrespondance (16)
DatoTitel
20200420Tilførsel (673 KB) 
20200210Tilførsel (145 KB) 
20190701Tilførsel (164 KB) 
20131207Tilførsel (17 KB) 
20101130WIPO brev Endelig afgørelse delvis gyldig (794 KB) 
20100830Brev til indehaver om publicering - MP Varemærke (5 KB) 
20100527Afslagsbrev §13 - MP Varemærke (8 KB) 
20091212Tilførsel (12 KB) 
20091128Kvittering for modtagelse af PVS's brev. (32 KB) 
20091104Provisional refusal (34 KB) 
20091104Letter to the holder - absolut grounds (14 KB) 
20091023Search - company names (8 KB) 
20091023Search - family names (7 KB) 
20090919MP designeringsdokument modtaget (55 KB) 
20090918General information about searches (11 KB) 
20090918Search - word elements (51 KB) 

Indsigelser
Ingen data fundet

Økonomi
Ingen posteringer er fundet