Patent- og Varemærkestyrelsen
Økonomi- og Erhvervsministeriet
 
Helgeshøj Alle 81 2630 Tåstrup tlf.: 43 50 80 00 e-post: pvs@dkpto.dk
 
Data opdateret 2022-07-01 00:06:19
 

Sagsdata
Ansøgningsnr. og datoMP1200833
Registreringsnr. og datoMP1200833, 20140121
Reg. procedure slut20141222
Fornyet til
Prioritetsnr. og dato
Ansøger/indehaverMGL MY.COM (CYPRUS) LIMITED, 28 Oktovriou
365
Vashiotis Seafront
office 402
CY-3107 Neapoli
Limassol, CY
Fuldmægtig
Indsiger
Ref. nr.
Indehavers mærkebenævnelse
VaremærketypeIndividuelt varemærke
MærketypeOrdmærke
Mærketekstmy.com
Klasse (Nice)09, 16, 28, 35, 38, 41, 42, 45
Klasse (Vienna)
StatusGodkendt designering
Relateret sag
Designeringsdato20140121
International reg. dato20140121
Notifikationsdato
Godkendelsesdato
Gazette No.

Mærkeopl.
Disclaimer
Bemærkninger
Farvetekst
Bestemmelser for mærkets benyttelse
Beskrivelse af mærket

Varefortegnelse
09: Video cassettes; video game cartridges; compact discs [audio-video]; compact discs [read-only memory]; magnetic data media; optical data media; computer software, recorded; computer programmes [programs], recorded; computer game software; computer programs [downloadable software]; computer operating programs, recorded; downloadable image files; downloadable music files; animated cartoons; USB flash drives.
16: Almanacs; atlases; posters; pamphlets; booklets; newsletters; newspapers; engravings; magazines [periodicals]; periodicals; printed publications; graphic representations; calendars; geographical maps; catalogues; books; comic books; lithographs; graphic prints; greeting cards; postcards; printed matter; prospectuses; manuals [handbooks]; photographs [printed].
28: Arcade video game machines; video game machines; gaming machines for gambling; amusement machines, automatic and coin-operated; jigsaw puzzles; toys; mobiles [toys]; parlor games; board games; games; building games; playing cards; scale model kits [toys]; portable games with liquid crystal displays; apparatus for games.
35: Rental of advertising space; computerized file management; demonstration of goods; opinion polling; marketing studies; business investigations; marketing research; news clipping services; updating of advertising material; organization of exhibitions for commercial or advertising purposes; organization of trade fairs for commercial or advertising purposes; shop window dressing; data search in computer files for others; commercial or industrial management assistance; presentation of goods on communication media, for retail purposes; auctioneering; sales promotion for others; production of advertising films; rental of advertising time on communication media; publicity material rental; publication of publicity texts; radio advertising; bill-posting; dissemination of advertising matter; direct mail advertising; advertising; on-line advertising on a computer network; advertising by mail order; television advertising; compilation of information into computer databases; systemization of information into computer databases; publicity columns preparation; administrative processing of purchase orders; public relations.
38: News agencies; television broadcasting; cable television broadcasting; electronic bulletin board services [telecommunications services]; information about telecommunication; providing user access to global computer networks; providing access to databases; providing internet chatrooms; providing telecommunications connections to a global computer network; providing telecommunication channels for teleshopping services; transmission of greeting cards online; message sending; computer aided transmission of messages and images; transmission of digital files; electronic mail; providing online forums; rental of access time to global computer networks; radio broadcasting; communications by fiber [fibre] optic networks; cellular telephone communication; communications by computer terminals; communications by telephone; paging services [radio, telephone or other means of electronic communication]; teleconferencing services; voice mail services; telephone services.
41: Booking of seats for shows; videotaping; gambling; publication of books; education information; recreation information; entertainment information; health club services [health and fitness training]; night clubs; layout services, other than for advertising purposes; videotape editing; game services provided on-line from a computer network; providing on-line electronic publications, not downloadable; practical training [demonstration]; organization of exhibitions for cultural or educational purposes; providing recreation facilities; arranging and conducting of colloquiums; arranging and conducting of conferences; arranging and conducting of workshops [training]; arranging and conducting of seminars; organization of competitions [education or entertainment]; operating lotteries; television entertainment; videotape film production; rental of videotapes; rental of sound recordings; publication of electronic books and journals online; publication of texts, other than publicity texts; radio entertainment; entertainer services; entertainment; writing of texts, other than publicity texts; news reporters services; party planning [entertainment]; providing casino facilities [gambling]; club services [entertainment or education]; teaching; recording studio services; photography; production of shows.
42: Computer system analysis; recovery of computer data; computer virus protection services; installation of computer software; information technology [IT] consultancy; consultancy in the design and development of computer hardware; computer software consultancy; updating of computer software; maintenance of computer software; providing search engines for the internet; data conversion of computer programs and data [not physical conversion]; computer system design; computer rental; rental of computer software; hosting computer sites [web sites]; server hosting; duplication of computer programs; computer software design; creating and maintaining web sites for others; computer programming.
45: Missing person investigations; personal background investigations; dating services.

Publicering (1)
TidendePublicering vedr.
Dansk Varemærketidende 42, 2014Offentliggørelse af registrering 

Pant/Licens
Ingen pant/licens er fundet

Prioritet
Ingen prioriteter er fundet

Korrespondance (12)
DatoTitel
20180501Tilførsel (144 KB) 
20180501Tilførsel (147 KB) 
20180102Tilførsel (145 KB) 
20150515Tilførsel (22 KB) 
20141229WIPO brev Statement of grant of protection (762 KB) 
20141015Brev til indehaver om publicering - MP Varemærke (6 KB) 
20140604Letter to the holder about search results (11 KB) 
20140514Search - company names (8 KB) 
20140514Search - family names (8 KB) 
20140509Search - word elements (885 KB) 
20140509General information about searches (7 KB) 
20140503MP designeringsdokument modtaget (106 KB) 

Indsigelser
Ingen data fundet

Økonomi
Ingen posteringer er fundet