Patent- og Varemærkestyrelsen
Økonomi- og Erhvervsministeriet
 
Helgeshøj Alle 81 2630 Tåstrup tlf.: 43 50 80 00 e-post: pvs@dkpto.dk
 
Data opdateret 2022-07-01 00:06:19
 

Sagsdata
Ansøgningsnr. og datoMP1430011
Registreringsnr. og datoMP1430011, 20180525
Reg. procedure slut20191107
Fornyet til
Prioritetsnr. og datoFR 4439156, 20180321
Ansøger/indehaverALTAÏ FRANCE, Avenue André Roussin,
ZAC Saumaty Séon, Immeuble Néreis,
F-13016 MARSEILLE, FR
FuldmægtigAWA Denmark A/S, Strandgade 56, 1401 København K
Indsiger
Ref. nr.AWA-DK.ES910248.584991
Indehavers mærkebenævnelse
VaremærketypeIndividuelt varemærke
MærketypeFigurmærke
Mærketekst66° Nord
Klasse (Nice)39, 41, 43
Klasse (Vienna)
StatusGodkendt designering
Relateret sag
Designeringsdato20180525
International reg. dato20180525
Notifikationsdato
Godkendelsesdato20191107
Gazette No.

Mærkeopl.
Disclaimer
Bemærkninger
Farvetekst
Bestemmelser for mærkets benyttelse
Beskrivelse af mærket
Gengivelse af mærket 

Varefortegnelse
39: Escorting of travelers; organization of travel, cruises and excursions; transport of travelers; booking of seats for travel; sightseeing [tourism]; vehicle rental; booking services relating to travel.
41: Education; training; entertainment; sporting and cultural activities; organization and conducting of training workshops, seminars, courses, sports training courses, cultural and creative workshops; sports club [health and fitness training]; sports coaching (training); providing fitness classes; provision of play areas for children; sports activities, namely hiking and walking; hosting of floral workshops for training; organization and hosting of sculpture workshops, internships and courses; organization of recreational outings; provision of recreational, cultural or sporting events; rental of sports equipment (except vehicles); presentation of live performances; theater productions; holiday camp services [entertainment]; information relating to entertainment or education; provision of sports facilities; organization of competitions (education or entertainment).
43: Services for providing food and drink; self-service restaurants; bar services; accommodation agencies [hotels, boarding houses]; temporary accommodation; temporary accommodation reservation; hotel reservation; holiday camp services; operation of campground facilities.

Publicering (2)
TidendePublicering vedr.
Dansk Varemærketidende 46, 2019Offentliggørelse af godkendte designeringer 
Dansk Varemærketidende 29, 2019Offentliggørelse af designering (indsigelsesperiode) 

Pant/Licens
Ingen pant/licens er fundet

Prioritet
Prioritetsland og nr.FR 4439156
Dato20180321
Udstillingsprioritet
Varefortegnelse
Korrespondance
Ingen korrespondance er fundet

Korrespondance (15)
DatoTitel
20200413Tilførsel (670 KB) 
20191107WIPO brev Endelig afgørelse delvis gyldig (774 KB) 
20190923Tilførsel (666 KB) 
20190717WIPO advis: Interim Status of the Mark (774 KB) 
20190710Brev om off. af designering (indsigelsesperiode) (827 KB) 
20190708Accept af varefortegnelse (380 KB) 
20190315Brev til indehaver om argumentationer - MP (825 KB) 
20190121Ny varefortegnelse (284 KB) 
20181129Provisional refusal for some goods and services (808 KB) 
20181107Search - company names (4 KB) 
20181105Search - word elements (123 KB) 
20181102Search - word elements (123 KB) 
20181031General information about searches (7 KB) 
20181031Search - word elements (98 KB) 
20181025MP designeringsdokument modtaget (196 KB) 

Indsigelser
Ingen data fundet

Økonomi
Ingen posteringer er fundet