Patent- og Varemærkestyrelsen
Økonomi- og Erhvervsministeriet
 
Helgeshøj Alle 81 2630 Tåstrup tlf.: 43 50 80 00 e-post: pvs@dkpto.dk
 
Data opdateret 2022-05-26 00:05:27
 

Sagsdata
Ansøgningsnr. og datoMP390043
Registreringsnr. og datoMP390043, 19720626
Reg. procedure slut20100730
Fornyet til
Prioritetsnr. og dato
Ansøger/indehaverARJOWIGGINS PAPIERS COUCHES société par actions simplifiée, 32 avenue Pierre Grenier
F-92100 Boulogne Billancourt, FR
FuldmægtigAWA Denmark A/S, Strandgade 56, 1401 København K, DK
IndsigerM-real Zanders GmbH, An der Gohrsmühle
D-51465 Bergisch Gladbach, DE
Ref. nr.803010
Indehavers mærkebenævnelse
VaremærketypeIndividuelt varemærke
MærketypeOrdmærke
MærketekstCHROMO MAT
Klasse (Nice)16
Klasse (Vienna)
StatusGodkendt designering
Relateret sag
Designeringsdato20080424
International reg. dato19720626
Notifikationsdato
Godkendelsesdato
Gazette No.

Mærkeopl.
Disclaimer
Bemærkninger
Farvetekst
Bestemmelser for mærkets benyttelse
Beskrivelse af mærket

Varefortegnelse
16: Paper and paper goods, particularly coated papers sold in cut-size format to printers and publishers, cardboard and cardboard goods; printed matter, newspapers and periodicals, books; bookbinding material; photographs; stationery, adhesive materials (for stationery); artists' materials; paintbrushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional or teaching material (except apparatus); playing cards; printing type; printing blocks.

Publicering (1)
TidendePublicering vedr.
Dansk Varemærketidende, DK 17, 2009Offentliggørelse af registrering 

Pant/Licens
Ingen pant/licens er fundet

Prioritet
Ingen prioriteter er fundet

Korrespondance (9)
DatoTitel
20120714Tilførsel (34 KB) 
20120625Tilførsel (17 KB) 
20090415Brev til indehaver om publicering - MP Varemærke (5 KB) 
20081203Letter to the holder about search results (11 KB) 
20081201Search - family names (7 KB) 
20081201General information about searches (11 KB) 
20081201Search - company names (8 KB) 
20081201Search - word elements (52 KB) 
20081115MP designeringsdokument modtaget (24 KB) 

Indsigelser (1)
DatoTypeInteressentStatus 
20090619Indsigelse - MP VaremærkeM-real Zanders GmbHRegistrering opretholdes
20101102Notits - MP-indsigelse (5 KB) 
20101102Indsigelsesafgørelse ej anket - MP (5 KB) 
20101102WIPO advis: Afslag trækkes tilbage. MP Inds (773 KB) 
20100730Indsigelsesafgørelse - følgebrev med ankefrist MP (6 KB) 
20100730Indsigelsesafgørelse - følgebrev MP (5 KB) 
20100730Registrering opretholdes - indsigelse MP (14 KB) 
20100715Udgående brev - MP-Indsigelse (3 KB) 
20100715Notits - MP-indsigelse (5 KB) 
20100623Forespørgsel (13 KB) 
20091026Skriftveksling slut - MP-indsigelse (5 KB) 
20091026Skriftveksling slut - MP-indsigelse (5 KB) 
20091010Argumentationer indsigelse (177 KB) 
20090817Notits - MP-indsigelse (5 KB) 
20090817Skriftveksling - MP-indsigelse (5 KB) 
20090810Kvittering for modtagelse af PVS's brev. (34 KB) 
20090730Argumentationer indsigelse (54 KB) 
20090706Svar på anmodning om frist - MP indsigelse (10 KB) 
20090706WIPO advis: Indsigelse nedlagt (26 KB) 
20090619Indsigelse mod MP varemærkeregistrering (98 KB) 

Økonomi
Ingen posteringer er fundet