Patent- og Varemærkestyrelsen
Økonomi- og Erhvervsministeriet
 
Helgeshøj Alle 81 2630 Tåstrup tlf.: 43 50 80 00 e-post: pvs@dkpto.dk
 
Data opdateret 2022-01-26 00:05:10
 

Sagsdata
Ansøgningsnr. og datoMP760207
Registreringsnr. og datoMP760207, 20010521
Reg. procedure slut20020926
Fornyet til
Prioritetsnr. og dato
Ansøger/indehaverObchtchestvo S Ogranitchennoi
Otvetstvennostyou "Kalon-Servis", Str. 4, 18, oul. Lyoublinskaya
RU-127644 Moskva, RU
Fuldmægtig
IndsigerSpirits International N.V., World Trade Center
Unit TM II 19
Willemstad, Curacao, AN
Ref. nr.
Indehavers mærkebenævnelse
VaremærketypeIndividuelt varemærke
MærketypeFigurmærke
MærketekstMOCKOBKA
Klasse (Nice)32, 33
Klasse (Vienna)28.05.00: INSCRIPTIONS IN CYRILLIC CHARACTERS.
StatusUdløben designering
Relateret sag
Designeringsdato20010521
International reg. dato20010521
Notifikationsdato20010726
Godkendelsesdato
Gazette No.14/2001

Mærkeopl.
Disclaimer
Bemærkninger
Farvetekst
Bestemmelser for mærkets benyttelse
Beskrivelse af mærket
Gengivelse af mærket 

Varefortegnelse
32: Beers; mineral and sparkling water and other non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages.
33: Alcoholic beverages (except beer).

Publicering (1)
TidendePublicering vedr.
Dansk Varemærketidende, DK 08, 2002Offentliggørelse af registrering 

Pant/Licens
Ingen pant/licens er fundet

Prioritet
Ingen prioriteter er fundet

Korrespondance (6)
DatoTitel
20111217Tilførsel (33 KB) 
20040311WIPO advis: Afgørelsen anket (5 KB) 
20040311Udgående brev - MP Varemærke (3 KB) 
20040311Udgående brev - MP Varemærke (3 KB) 
20020423Kvittering for modtagelse af PVS's brev. (49 KB) 
20010726MP designeringsdokument (9 KB) 

Indsigelser (1)
DatoTypeInteressentStatus 
20020312Indsigelse - MP VaremærkeSpirits International N.V.Registrering opretholdes
20071001Kvittering for modtagelse af PVS's brev. (27 KB) 
20070813Kopi fra højesteret (3,534 KB) 
20070813WIPO advis: Afslag trækkes tilbage. MP Inds (5 KB) 
20070813Inds er afsl efter anke/retssag - MP-Indsigelse (4 KB) 
20050822Sagens akter til ankenævnet (3 KB) 
20050817Sagen indbragt for højesteret (3,733 KB) 
20050708Diverse (3,967 KB) 
20040413Kvittering for modtagelse af PVS's brev. (17 KB) 
20040308Vedr. anke (2,379 KB) 
20040303Notits - MP-indsigelse (5 KB) 
20040303WIPO advis: Afslag trækkes tilbage. MP Inds (5 KB) 
20040303Indsigelsesafgørelse ej anket - MP (3 KB) 
20031222Kendelse (47 KB) 
20030312Udgående brev (4 KB) 
20030219Ankenævnet anmoder om udtalelse i sagen 
20021202Sagsakter til ankenævnet 
20020926Indsigelsesafgørelse - følgebrev MP (6 KB) 
20020926Indsigelsesafgørelse - følgebrev med ankefrist MP (4 KB) 
20020926Registrering opretholdes - indsigelse MP (70 KB) 
20020729Skriftveksling slut (indehaver - MP indsigelse) (3 KB) 
20020729Skriftveksling slut (indsiger - MP varemærke) (3 KB) 
20020314Udgående brev (5 KB) 
20020314WIPO advis: Indsigelse nedlagt (7 KB) 
20020314Notits til indsiger (MP varemærke) (3 KB) 
20020312Indsigelse nedlagt (369 KB) 
20020312Indsigelse mod MP varemærkeregistrering 

Økonomi
Ingen posteringer er fundet