Patent- og Varemærkestyrelsen
Økonomi- og Erhvervsministeriet
 
Helgeshøj Alle 81 2630 Tåstrup tlf.: 43 50 80 00 e-post: pvs@dkpto.dk
 
Data opdateret 2022-11-29 00:05:05
 

Sagsdata
Ansøgningsnr. og datoMP778920
Registreringsnr. og datoMP778920, 20020311
Reg. procedure slut20100707
Fornyet til
Prioritetsnr. og dato
Ansøger/indehaverGILAN TRADING Kft., Kerekdombi ut 7
H-2074 Paty, HU
Fuldmægtig
IndsigerRowi Fleischwaren Vertrieb GmbH, 17, Westring
D-27793 Wildeshausen, DE
Ref. nr.
Indehavers mærkebenævnelse
VaremærketypeIndividuelt varemærke
MærketypeFigurmærke
MærketekstKalifa A LEGJOBB A NAP ALATT!
Klasse (Nice)29, 30
Klasse (Vienna)07.01.03: Churches, cathedrals, abbeys, monasteries
StatusGodkendt designering
Relateret sag
Designeringsdato20071002
International reg. dato20020311
Notifikationsdato
Godkendelsesdato20100707
Gazette No.

Mærkeopl.
Disclaimer
Bemærkninger
FarvetekstBlue, autumn leaf, yellow.
Bestemmelser for mærkets benyttelse
Beskrivelse af mærket
Gengivelse af mærket 

Varefortegnelse
29: Preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.
30: Coffee, tea, cocoa, sugar, tapioca, sago, artificial coffee; flours and cereal preparations, edible ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice for refreshment.

Publicering (2)
TidendePublicering vedr.
Dansk Varemærketidende, DK 43, 2010Delvis ugyldiggjort efter indsigelse 
Dansk Varemærketidende, DK 19, 2009Offentliggørelse af registrering 

Pant/Licens
Ingen pant/licens er fundet

Prioritet
Ingen prioriteter er fundet

Korrespondance (10)
DatoTitel
20220411Tilførsel (341 KB) 
20120331Tilførsel (89 KB) 
20090427Brev til indehaver om publicering - MP Varemærke (5 KB) 
20090109Tilførsel (8 KB) 
20081219Letter to the holder about search results (11 KB) 
20081219Search - company names (8 KB) 
20081219General information about searches (11 KB) 
20081219Search - word elements (71 KB) 
20081219Search - family names (7 KB) 
20081115MP designeringsdokument modtaget (91 KB) 

Indsigelser (1)
DatoTypeInteressentStatus 
20090618Indsigelse - MP VaremærkeRowi Fleischwaren Vertrieb GmbHRegistrering ophæves delvis
20101014Notits - MP-indsigelse (5 KB) 
20101014Indsigelsesafgørelse ej anket - MP (5 KB) 
20101014WIPO advis: Afslag står delvis ved magt MP Inds (5 KB) 
20100707Indsigelsesafgørelse - følgebrev med ankefrist MP (6 KB) 
20100707Indsigelsesafgørelse - følgebrev med ankefrist MP (5 KB) 
20100707Registrering begrænses - indsigelse MP (61 KB) 
20091221Skriftveksling slut - MP-indsigelse (5 KB) 
20091221Skriftveksling slut - MP-indsigelse (5 KB) 
20091127Argumentationer indsigelse (58 KB) 
20091120Kvittering for modtagelse af PVS's brev. (33 KB) 
20091009WIPO advis: Indsigelse nedlagt (26 KB) 
20090926Kvittering for modtagelse af PVS's brev. (38 KB) 
20090912Diverse (31 KB) 
20090826Notat (5 KB) 
20090805Notits - MP-indsigelse (5 KB) 
20090805WIPO advis: Indsigelse nedlagt (26 KB) 
20090626Følgebrev til gebyropkrævning - MP-indsigelse (5 KB) 
20090618Indsigelse mod MP varemærkeregistrering (26 KB) 

Økonomi
Ingen posteringer er fundet