Patent- og Varemærkestyrelsen
Økonomi- og Erhvervsministeriet
 
Helgeshøj Alle 81 2630 Tåstrup tlf.: 43 50 80 00 e-post: pvs@dkpto.dk
 
Data opdateret 2024-06-19 00:05:00
 

Sagsdata
Ansøgningsnr. og datoMP818685
Registreringsnr. og datoMP818685, 20031107
Reg. procedure slut
Fornyet til
Prioritetsnr. og dato
Ansøger/indehaverSkarb Palstwa reprezentowany przez
Wojewodc Lubelskiego, Uzytkownik:
BIOMED Wytwórnia Surowic i
Szczepionek Spólka z o.o., ul. Uniwersytecka 10
PL-20-029 LUBLIN, PL
Fuldmægtig
IndsigerAbbott Laboratories, a corporation of the State of Illinois, Abbott Park
Illinois 60064, US
Ref. nr.
Indehavers mærkebenævnelse
VaremærketypeIndividuelt varemærke
MærketypeOrdmærke
MærketekstLAKCID
Klasse (Nice)05
Klasse (Vienna)
StatusUgyldig designering
Relateret sag
Designeringsdato20031107
International reg. dato20031107
Notifikationsdato
Godkendelsesdato
Gazette No.

Mærkeopl.
Disclaimer
Bemærkninger
Farvetekst
Bestemmelser for mærkets benyttelse
Beskrivelse af mærket

Varefortegnelse
05: Pharmaceutical products, antitoxins and vaccines for humans.

Publicering (2)
TidendePublicering vedr.
Dansk Varemærketidende, DK 21, 2008Ugyldiggjort efter indsigelse 
Dansk Varemærketidende, DK 24, 2004Offentliggørelse af registrering 

Pant/Licens
Ingen pant/licens er fundet

Prioritet
Ingen prioriteter er fundet

Korrespondance (2)
DatoTitel
20140524Tilførsel (19 KB) 
20040330Brev til indehaver om relativ hindringer - MP (12 KB) 

Indsigelser (1)
DatoTypeInteressentStatus 
20040816Indsigelse - MP VaremærkeAbbott Laboratories, a corporation of the State of IllinoisRegistrering opretholdes
20080507Notits - MP-indsigelse (5 KB) 
20080507Inds er afsl efter anke/retssag - MP-Indsigelse (5 KB) 
20080507WIPO (5 KB) 
20080328Sagen retur fra anke (2,381 KB) 
20070711Udtalelse til Ankenævnet - MP-Indsigelse (5 KB) 
20070705Ankenævn anmoder om udtalelse i ankesag (3,329 KB) 
20070419Udgående brev - MP-Indsigelse (3 KB) 
20070213Indsigelsesafgørelse - følgebrev MP (7 KB) 
20070213Indsigelsesafgørelse - følgebrev med ankefrist MP (4 KB) 
20070213Registrering opretholdes - indsigelse MP (13 KB) 
20061011Skriftveksling slut - MP-indsigelse (4 KB) 
20061011Skriftveksling slut - MP-indsigelse (4 KB) 
20060915Notits - MP-indsigelse (3 KB) 
20060915Erindring - MP-Indsigelse (4 KB) 
20060627Notits - MP-indsigelse (3 KB) 
20060627Skriftveksling - MP-indsigelse (8 KB) 
20060619Indsiger argumenter (36 KB) 
20060425Svar på anmodning om frist - MP indsigelse (5 KB) 
20060425Notits - MP-indsigelse (7 KB) 
20060418Indsiger frist (25 KB) 
20051021Svar på anmodning om frist - MP indsigelse (4 KB) 
20051021Notits - MP-indsigelse (7 KB) 
20051014Indsiger frist (26 KB) 
20050419Notits - MP-indsigelse (4 KB) 
20050419Svar på anmodning om frist - MP indsigelse (5 KB) 
20050415Indsiger frist (45 KB) 
20041022Notits - MP-indsigelse (4 KB) 
20041022Svar på anmodning om frist - MP indsigelse (5 KB) 
20041019Indsiger frist (originalbrev) (16 KB) 
20041018Indsiger frist (fax) (26 KB) 
20040913Kvittering for modtagelse af PVS's brev. (18 KB) 
20040818Svar på anmodning om frist - MP indsigelse (9 KB) 
20040818Følgebrev til WIPO når indsigelse nedlagt (5 KB) 
20040818WIPO advis: Indsigelse nedlagt (8 KB) 
20040816Indsigelse mod MP varemærkeregistrering (35 KB) 

Økonomi
Ingen posteringer er fundet