Patent- og Varemærkestyrelsen
Økonomi- og Erhvervsministeriet
 
Helgeshøj Alle 81 2630 Tåstrup tlf.: 43 50 80 00 e-post: pvs@dkpto.dk
 
Data opdateret 2022-07-05 00:05:16
 

Sagsdata
Ansøgningsnr. og datoMP938209
Registreringsnr. og datoMP938209, 20070813
Reg. procedure slut20090929
Fornyet til
Prioritetsnr. og dato
Ansøger/indehaverSOREMARTEC S.A., 16, route de Trèves
L-2633 Senningerberg, LU
Fuldmægtig
Indsiger
Ref. nr.BOIP-SORE-6
Indehavers mærkebenævnelse
VaremærketypeIndividuelt varemærke
MærketypeFigurmærke
MærketekstKinder My Fruit
Klasse (Nice)29, 30
Klasse (Vienna)27.05.01: Letters presenting a special form of writing
StatusGodkendt designering
Relateret sag
Designeringsdato20070813
International reg. dato20070813
Notifikationsdato
Godkendelsesdato20090929
Gazette No.

Mærkeopl.
Disclaimer
Bemærkninger
FarvetekstRed, reddish orange and black.
Bestemmelser for mærkets benyttelse
Beskrivelse af mærket
Gengivelse af mærket 

Varefortegnelse
29: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried, cooked and frozen fruits; jellies, jams, compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.
30: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flours and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle syrup; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice for refreshment.

Publicering (1)
TidendePublicering vedr.
Dansk Varemærketidende, DK 30, 2009Offentliggørelse af registrering 

Pant/Licens
Ingen pant/licens er fundet

Prioritet
Ingen prioriteter er fundet

Korrespondance (19)
DatoTitel
20200601Tilførsel (676 KB) 
20170918Tilførsel (198 KB) 
20140203Tilførsel (40 KB) 
20100208Tilførsel (72 KB) 
20100208Tilførsel (18 KB) 
20091102WIPO brev: Endelig afgørelse (7 KB) 
20091102Brev til indeh om endelig afgørelse - MP Varemærke (5 KB) 
20090831Brev kommet retur (46 KB) 
20090817WIPO advis: Indsigelsesperiode (6 KB) 
20090817Notits til indeh om inds.periode - MP Varemærke (5 KB) 
20090403Afslagsbrev §14 - MP Varemærke (7 KB) 
20090120WIPO advis: 18 mdr forbehold (6 KB) 
20081004Mangelbrev fra WIPO (32 KB) 
20080816Mangelbrev fra WIPO (36 KB) 
20080725Provisional refusal (33 KB) 
20080612Search - company names (6 KB) 
20080612General information about searches (11 KB) 
20080612Search - word elements (75 KB) 
20071022MP designeringsdokument modtaget (44 KB) 

Indsigelser
Ingen data fundet

Økonomi
Ingen posteringer er fundet