Patent- og Varemærkestyrelsen
Økonomi- og Erhvervsministeriet
 
Helgeshøj Alle 81 2630 Tåstrup tlf.: 43 50 80 00 e-post: pvs@dkpto.dk
 
Data opdateret 2024-06-17 00:05:00
 

Sagsdata
Ansøgningsnr. og datoMP966990
Registreringsnr. og datoMP966990, 20080512
Reg. procedure slut
Fornyet til
Prioritetsnr. og datoSE 2007/10031, 20071122
Ansøger/indehaverRFSU AB, Box 1279
SE-164 29 Kista, SE
FuldmægtigLarsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 9. sal , 1570 København V
Indsiger
Ref. nr.V27245IP00
Indehavers mærkebenævnelse
VaremærketypeIndividuelt varemærke
MærketypeOrdmærke
MærketekstPRIVATE AREA
Klasse (Nice)03, 05
Klasse (Vienna)
StatusUgyldig designering
Relateret sag
Designeringsdato20080512
International reg. dato20080512
Notifikationsdato
Godkendelsesdato
Gazette No.

Mærkeopl.
Disclaimer
Bemærkninger
Farvetekst
Bestemmelser for mærkets benyttelse
Beskrivelse af mærket

Varefortegnelse
03: Cosmetic preparations for personal hygiene, including creams and cleansing oils; personal napkins; massage oils, essential oils, bath and shower oils; hair removers including hair removal creams and foams; preparations for private shaving; after-shave; cosmetics, perfumes, chemico-technical toiletries; creams and lotions for skin care.
05: Sanitary products, namely tampons, incontinence pads, panty liners and sanitary towels; vaginal tablets; creams for medical use including creams for the treatment of inwards growing hairs; lubricants.

Publicering
Ingen publiceringer fundet

Pant/Licens
Ingen pant/licens er fundet

Prioritet
Prioritetsland og nr.SE 2007/10031
Dato20071122
Udstillingsprioritet
Varefortegnelse
Korrespondance
Ingen korrespondance er fundet

Korrespondance (16)
DatoTitel
20181217Tilførsel (128 KB) 
20100526WIPO brev Endelig afgørelse - ugyldig (6 KB) 
20100526Brev til indehaver om ugyldig designering - MP (5 KB) 
20100225Afslagsbrev §13 - MP Varemærke (7 KB) 
20091019WIPO advis: 18 mdr forbehold (6 KB) 
20090624Diverse (17 KB) 
20090506Bilag til brev af 4/5-09 (450 KB) 
20090504Brev til indehaver om argumentationer - MP (8 KB) 
20090401Erindring om svar (15 KB) 
20081205Fuldmagt (81 KB) 
20080912Letter to the holder - absolut grounds (13 KB) 
20080912Provisional refusal (29 KB) 
20080908Search - company names (6 KB) 
20080908General information about searches (11 KB) 
20080908Search - word elements (25 KB) 
20080721MP designeringsdokument modtaget (21 KB) 

Indsigelser
Ingen data fundet

Økonomi
Ingen posteringer er fundet