Patent- og Varemærkestyrelsen
Økonomi- og Erhvervsministeriet
 
Helgeshøj Alle 81 2630 Tåstrup tlf.: 43 50 80 00 e-post: pvs@dkpto.dk
 
Data opdateret 2022-07-01 00:06:19
 

Sagsdata
Ansøgningsnr. og datoVA 1979 04284, 19791015
Registreringsnr. og datoVR 1980 01766, 19800418
Reg. procedure slut
Fornyet til20300418
Prioritetsnr. og dato
Ansøger/indehaverLacoste, 31-37, boulevard de Montmorency
F-75016 Paris, FR
FuldmægtigAWA Denmark A/S, Strandgade 56, 1401 København K
Indsiger
Ref. nr.530792
Indehavers mærkebenævnelse
VaremærketypeIndividuelt varemærke
MærketypeFigurmærke
Mærketekst
Klasse (Nice)18
Klasse (Vienna)03.11.09: Alligators, caymans, crocodiles.
StatusRegistreret
Relateret sag
Designeringsdato
International reg. dato
Notifikationsdato
Godkendelsesdato
Gazette No.

Mærkeopl.
Disclaimer
Bemærkninger
Farvetekst
Bestemmelser for mærkets benyttelse
Beskrivelse af mærket
Gengivelse af mærket 

Varefortegnelse
18: Registreringen omfatter alle varer eller tjenesteydelser i denne klasse (jf. 2. udgave af Nice-klassifikationen)

Publicering (6)
TidendePublicering vedr.
Dansk Varemærketidende 49, 2019Offentliggørelse af mærkeændring 
Dansk Varemærketidende 43, 2013Ændring af indehaver/fuldmagtsforhold 
Dansk Varemærketidende, DK 13, 2010Fornyet registrering 
Dansk Varemærketidende 12, 2000Fornyet registrering 
Dansk Varemærke Tidende 17, 1990Fornyet registrering 
Dansk Varemærke Tidende 00, 1988Offentliggørelse af registrering 

Pant/Licens
Ingen pant/licens er fundet

Prioritet
Ingen prioriteter er fundet

Korrespondance (13)
DatoTitel
20191202Meddelelse om tilførsel (774 KB) 
20191106Ændring af mærke (365 KB) 
20190806Meddelelse om tilførsel (761 KB) 
20190719Tilførsel 
20131119Meddelelse om tilførsel (8 KB) 
20131119Tilførsel (299 KB) 
20131016Meddelelse om tilførsel (6 KB) 
20131015Tilførsel (283 KB) 
20000307Registerudskrift Fornyelse VM (VT4) (27 KB) 
20000307Meddelelse om fornyelse (3 KB) 
19900326Meddelelse om fornyelse 
19900124Udgående brev - Varemærke 
19791015Varemærke ansøgning 

Indsigelser
Ingen data fundet

Økonomi (4)
DatoForfaldsdatoTypeUdlignetTekstBeløbNavn
20200313BetalingJa2000AWA Denmark A/S
2019102220200420FakturaJaFornyelsesgrundgebyr 1 klasse-2000AWA Denmark A/S
20100316BetalingJa2350Albihns.Zacco AB
2009102020100419FakturaJaFornyelsesgebyr, grundgebyr-2350Awapatent A/S