Patent- og Varemærkestyrelsen
Økonomi- og Erhvervsministeriet
 
Helgeshøj Alle 81 2630 Tåstrup tlf.: 43 50 80 00 e-post: pvs@dkpto.dk
 
Data opdateret 2022-01-24 00:05:12
 

Sagsdata
Ansøgningsnr. og datoVA 1992 07338, 19921015
Registreringsnr. og datoVR 1994 01808, 19940318
Reg. procedure slut19940613
Fornyet til20240318
Prioritetsnr. og dato
Ansøger/indehaverLevi Strauss & Co., a corporation of the State of Delaware, 1155 Battery Street
San Francisco
CA 94111, US
FuldmægtigChas. Hude A/S, Langebrogade 1, 2., B2, 1411 København K
Indsiger
Ref. nr.VM 126447 K
Indehavers mærkebenævnelse
VaremærketypeIndividuelt varemærke
MærketypeOrdmærke
Mærketekst501
Klasse (Nice)25
Klasse (Vienna)
StatusRegistreret
Relateret sag
Designeringsdato
International reg. dato
Notifikationsdato
Godkendelsesdato
Gazette No.

Mærkeopl.
Ingen yderligere mærkeoplysninger fundet

Varefortegnelse
25: Jeans, skjorter og T-shirts.

Publicering (3)
TidendePublicering vedr.
Dansk Varemærketidende 42, 2013Fornyet registrering 
Dansk Varemærketidende, DK 44, 2003Fornyet registrering 
Dansk Varemærke Tidende 15, 1994Offentliggørelse af registrering 

Pant/Licens
TypeSeniority EU000026708 Accepted

Prioritet
Ingen prioriteter er fundet

Korrespondance (10)
DatoTitel
20031029Meddelelse om fornyelse (3 KB) 
20031029Registerudskrift Fornyelse VM (VT4) (17 KB) 
19981019Forespørgsel 
19940328Meddelelse om foreløbig registrering 
19940201Samtykke 
19931001Fristanmodning 
19930601Svar på anmodning om fristforlængelse 
19930528Fristanmodning 
19930201Brev til ansøger om at mærket er uegnet - §13 
19921015Varemærke ansøgning 

Indsigelser
Ingen data fundet

Økonomi (4)
DatoForfaldsdatoTypeUdlignetTekstBeløbNavn
20131007BetalingJa2350Chas. Hude A/S
2013092420140318FakturaJaFornyelsesgebyr, grundgebyr-2350Chas. Hude A/S
20031015IndbetalingJaFornyelsesgebyr, grundgebyr2350Chas. Hude A/S
2003092620040318OpkrævningJaFornyelsesgebyr, grundgebyr-2350Chas. Hude A/S