Patent- og Varemærkestyrelsen
Økonomi- og Erhvervsministeriet
 
Helgeshøj Alle 81 2630 Tåstrup tlf.: 43 50 80 00 e-post: pvs@dkpto.dk
 
Data opdateret 2024-06-14 00:05:00
 

Sagsdata
Ansøgningsnr. og datoVA 1994 01991, 19940316
Registreringsnr. og datoVR 1994 06093, 19940909
Reg. procedure slut
Fornyet til
Prioritetsnr. og dato
Ansøger/indehaverProff. Int. Rengøringsservice ApS, Jernbanegade 4, 6300 Gråsten, DK
FuldmægtigAdvokat Mogens Dam, Slotsgade 1, 6300 Gråsten, DK
IndsigerDagligvare Gruppen K/S, Hjulmagervej 12, Postbox 329, 7100 Vejle, DK
Ref. nr.1784.17
Indehavers mærkebenævnelse
VaremærketypeIndividuelt varemærke
MærketypeFigurmærke
Mærketekstproff
Klasse (Nice)37
Klasse (Vienna)
StatusUdslettet registrering
Relateret sag
Designeringsdato
International reg. dato
Notifikationsdato
Godkendelsesdato
Gazette No.

Mærkeopl.
Disclaimer
Bemærkninger
FarvetekstMærket er udført i farver.
Bestemmelser for mærkets benyttelse
Beskrivelse af mærket
Gengivelse af mærket 

Varefortegnelse
37: Rengøringsvirksomhed.

Publicering (2)
TidendePublicering vedr.
Dansk Varemærke Tidende 40, 1994Offentliggørelse af registrering 
Dansk Varemærke Tidende 47, 1989Udslettet registrering 

Pant/Licens
Ingen pant/licens er fundet

Prioritet
Ingen prioriteter er fundet

Korrespondance (20)
DatoTitel
19980312Diverse 
19970909Diverse 
19970731Diverse 
19970730Ankenævnskendelse (477 KB) 
19960705Udgående brev - Varemærke 
19960319Ankenævn anmoder om udtalelse i ankesag 
19950710Forespørgsel 
19950704Anke til Pat.Ankenævnet 
19950208Diverse 
19950111Forespørgsel 
19950105Diverse 
19941220Diverse 
19941216Kopi af sagsakter 
19940919Meddelelse om foreløbig registrering 
19940816Ansøger argumenterer 
19940811Præcisering af varefortegnelse 
19940809Erindring om svar 
19940628Begrænsning 
19940623Brev til ansøger om forvekslelighed 
19940316Varemærke ansøgning 

Indsigelser (1)
DatoTypeInteressentStatus 
19941205Indsigelse - VaremærkeDagligvare Gruppen K/SRegistrering ophæves helt
19950505Notits til indehaver (indsigelse) 
19950505Registrering opretholdes (indsiger - indsigelse) 
19950208Notits til indehaver (indsigelse) 
19950126Ansøger argumenterer 
19941215Ansøger frist 
19941208Notits til indsiger (varemærke) 
19941208Skriftveksling (1.gang til indehaver-indsigelse) 
19941205Indsigelse nedlagt 

Økonomi
Ingen posteringer er fundet