Patent- og Varemærkestyrelsen
Økonomi- og Erhvervsministeriet
 
Helgeshøj Alle 81 2630 Tåstrup tlf.: 43 50 80 00 e-post: pvs@dkpto.dk
 
Data opdateret 2024-06-14 00:05:00
 

Sagsdata
Ansøgningsnr. og datoVA 1994 08157, 19941122
Registreringsnr. og datoVR 1999 02555, 19990714
Reg. procedure slut19990928
Fornyet til
Prioritetsnr. og dato
Ansøger/indehaverAramis Inc., a corporation of the State of Delaware, 767 Fifth Avenue
New York
N.Y. 10153, US
FuldmægtigBudde Schou A/S, Dronningens Tværgade 30, 1302 København K, DK
IndsigerAramis Inc., a corporation of the State of Delaware, 767 Fifth Avenue
New York
N.Y. 10153, US
Ref. nr.V52652/PJ
Indehavers mærkebenævnelse
VaremærketypeIndividuelt varemærke
MærketypeFigurmærke
MærketekstARAMIS HAVANA
Klasse (Nice)03
Klasse (Vienna)05.03.07: Ferns, palms., 19.03.03: Small non-cylindrical containers.
StatusUdløbet registrering
Relateret sag
Designeringsdato
International reg. dato
Notifikationsdato
Godkendelsesdato
Gazette No.

Mærkeopl.
Disclaimer
Bemærkninger
FarvetekstMærket ønskes registreret i farver.
Bestemmelser for mærkets benyttelse
Beskrivelse af mærket
Gengivelse af mærket 

Varefortegnelse
03: Registreringen omfatter alle varer eller tjenesteydelser i denne klasse (jf. 6. udgave af Nice-klassifikationen)

Publicering (2)
TidendePublicering vedr.
Dansk Varemærketidende, DK 10, 2009Fornyet registrering 
Dansk Varemærketidende 30, 1999Offentliggørelse af registrering 

Pant/Licens
Ingen pant/licens er fundet

Prioritet
Ingen prioriteter er fundet

Korrespondance (27)
DatoTitel
19991012Gyldighedsmeddelelse (3 KB) 
19990728Meddelelse om foreløbig registrering (4 KB) 
19990728Registerudskrift Registrering VM (VT2) (43 KB) 
19990521Kendelse fra ankenævnet (9 KB) 
19990507Diverse 
19980226Ankenævn anmoder om udtalelse i ankesag 
19970902Diverse 
19970827Diverse 
19970827Anke til Pat.Ankenævnet 
19970627Brev til ansøger om at mærket er uegnet - §14 
19970623Fristanmodning 
19970521Dokumentation for indarbejdelse 
19970502Fristanmodning 
19970103Svar på anmodning om fristforlængelse 
19970102Frist - absolut sidste 
19960901Fristanmodning 
19960506Svar på anmodning om fristforlængelse 
19960502Fristanmodning 
19960103Svar på anmodning om fristforlængelse 
19960102Frist - absolut sidste 
19950831Brev til ansøger om argumentationer 
19950713Ny overvejelse ønskes 
19950531Svar på anmodning om fristforlængelse 
19950529Frist - absolut sidste 
19950127Begrænsning 
19941215Indgående brev 
19941122Varemærke ansøgning 

Indsigelser (1)
DatoTypeInteressentStatus 
19970627AnkeAramis Inc., a corporation of the State of DelawareAfgjort og afsluttet

Økonomi (6)
DatoForfaldsdatoTypeUdlignetTekstBeløbNavn
20200310KreditnotaJaANNULLERET VED ÆNDRING AF SAGSSTATUS2400Budde Schou A/S
2019073020200114FakturaJaForhøjet grundforny. 1 klasse-2400Budde Schou A/S
20190730KreditnotaJaANNULLERET AF UPKRÆV2000Budde Schou A/S
2019012220190715FakturaJaFornyelsesgrundgebyr 1 klasse-2000Budde Schou A/S
20090220BetalingJa2350Budde Schou A/S
2009012020090714FakturaJaFornyelsesgebyr, grundgebyr-2350Budde Schou A/S