Patent- og Varemærkestyrelsen
Økonomi- og Erhvervsministeriet
 
Helgeshøj Alle 81 2630 Tåstrup tlf.: 43 50 80 00 e-post: pvs@dkpto.dk
 
Data opdateret 2022-12-06 00:05:11
 

Sagsdata
Ansøgningsnr. og datoVA 1996 04399, 19960807
Registreringsnr. og datoVR 1998 02667, 19980722
Reg. procedure slut19980929
Fornyet til
Prioritetsnr. og dato
Ansøger/indehaverThe World Resident Holding, Ltd., a Limited Company, organized and existing under the laws of the Bahamas, 5200 Blue Lagoon Drive
Miami
Florida 33126, US
FuldmægtigJohan Schlüter Advokatfirma I/S, Højbro Plads 10, 1200 København K, DK
IndsigerHOME A/S, Søren Frichs Vej 36 F, 8230 Åbyhøj, DK
Ref. nr.18717 DK 1
Indehavers mærkebenævnelse
VaremærketypeIndividuelt varemærke
MærketypeOrdmærke
MærketekstTRAVEL THE WORLD WITHOUT LEAVING HOME
Klasse (Nice)36, 42
Klasse (Vienna)
StatusOphævet registrering
Relateret sag
Designeringsdato
International reg. dato
Notifikationsdato
Godkendelsesdato
Gazette No.

Mærkeopl.
Ingen yderligere mærkeoplysninger fundet

Varefortegnelse
36: Salg, udlejning og leasing af boliger; mæglervirksomhed, formidling og administration vedrørende boliger og erhvervs- og kontorlokaler; salg, udlejning og leasing af lejligheder, suiter, erhvervs- og kontorlokaler samt lokaler på skibe; administration og formidling vedrørende formue, fast ejendom og løsøre.
42: Skibsindretningsarkitektvirksomhed; formidling, udlejning og leasing af værelser; værelsesudlejning og reservation af værelser til udlejning i form af kahytsudlejning og kahytsreservation ombord på skibe; fremskaffelse af faciliteter til møder, konferencer og udstillinger; reservationer af værelser til udlejning; restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke; lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje.

Publicering (4)
TidendePublicering vedr.
Dansk Varemærketidende, DK 26, 2010Udslettet registrering 
Dansk Varemæretidende, DK 19, 2008Fornyet registrering 
Dansk Varemærketidende, DK 51, 2003Ændring af indehaver/fuldmagtsforhold 
Dansk Varemærketidende 30, 1998Offentliggørelse af registrering 

Pant/Licens
TypeSeniority EU002128361 Accepted

Prioritet
Ingen prioriteter er fundet

Korrespondance (21)
DatoTitel
20080520Brev med forslag til omklassificering (8 KB) 
20080114Brev vedrørende orientering om omklassificering (6 KB) 
20031202Meddelelse om tilførsel (3 KB) 
20031202Registerudskrift Tilførsel VM (VT6) (19 KB) 
20031125Tilførsel (85 KB) 
19981013Gyldighedsmeddelelse (3 KB) 
19980729Registerudskrift Registrering VM (VT2) (21 KB) 
19980729Meddelelse om foreløbig registrering (4 KB) 
19980703Ansøger argumenterer (+ bilag) 
19980304Svar på anmodning om fristforlængelse 
19980302Fristanmodning 
19971029Ny varefortegnelse 
19970917Ny varefortegnelse 
19970610Svar på anmodning om fristforlængelse 
19970604Fristanmodning 
19970204Præcisering af varefortegnelse 
19970115Ny overvejelse ønskes 
19970109Svar på anmodning om fristforlængelse 
19970106Fristanmodning 
19960906Brev til ansøger om at mærket er uegnet - §13 
19960807Varemærke ansøgning 

Indsigelser (1)
DatoTypeInteressentStatus 
20080828Administrativ ophævelse - VaremærkeHOME A/SRegistrering ophæves helt
20100617Brev til anmoder om bortfaldet reg - VA-ophævelse (5 KB) 
20100617Notits - VA-ophævelse (5 KB) 
20100225Ophævelsesafgørelse - følgebrev - VA (5 KB) 
20100225Ophævelsesafgørelse - følgebrev med ankefrist - VA (6 KB) 
20100225Registrering ophæves - ophævelse (15 KB) 
20090907Notits - VA-ophævelse (5 KB) 
20090907Skriftveksling slut - VA-ophævelse (5 KB) 
20090622Skriftveksling - VA-ophævelse (5 KB) 
20090622Notits - VA-ophævelse (5 KB) 
20090616Argumentationer adm.oph (35 KB) 
20090609Notits - VA-ophævelse (5 KB) 
20090609Svar på anmodning om frist - VA-ophævelse (5 KB) 
20090608Argumentationer adm.oph (938 KB) 
20090525Diverse (9 KB) 
20090519Skriftveksling slut - VA-ophævelse (5 KB) 
20090519Skriftveksling slut - VA-ophævelse (5 KB) 
20090512Diverse (9 KB) 
20090406Notits - VA-ophævelse (5 KB) 
20090406Skriftveksling - VA-ophævelse (6 KB) 
20090331Argumentationer indsigelse (61 KB) 
20090305Argumentationer adm.oph (1,456 KB) 
20090109Svar på anmodning om frist - VA-ophævelse (3 KB) 
20090109Notits - VA-ophævelse (3 KB) 
20090105Fristanmodning adm.oph (10 KB) 
20080909Notits - VA-ophævelse (9 KB) 
20080909Forelægge anmodning om oph for indehaver - VA-oph (10 KB) 
20080828Anmodning om administrativ ophævelse - varemærke (41 KB) 

Økonomi (2)
DatoForfaldsdatoTypeUdlignetTekstBeløbNavn
20080423BetalingJa2350Johan Schlüter Advokatfirma I/S
2008012920080722FakturaJaFornyelsesgebyr, grundgebyr-2350Johan Schlüter Advokatfirma I/S