Patent- og Varemærkestyrelsen
Økonomi- og Erhvervsministeriet
 
Helgeshøj Alle 81 2630 Tåstrup tlf.: 43 50 80 00 e-post: pvs@dkpto.dk
 
Data opdateret 2024-06-24 08:55:01
 

Sagsdata
Ansøgningsnr. og datoVA 1996 04484, 19960814
Registreringsnr. og datoVR 1999 03845, 19991018
Reg. procedure slut19991227
Fornyet til
Prioritetsnr. og dato
Ansøger/indehaverDFDS A/S, Marmorvej 18, 2100 København Ø, DK
FuldmægtigZacco Denmark A/S, Arne Jacobsens Allé 15, 2300 København S
Indsiger
Ref. nr.-
Indehavers mærkebenævnelse
VaremærketypeIndividuelt varemærke
MærketypeFigurmærke
MærketekstTEAM TRANS EUROPEAN ALLIANCE MEMBER
Klasse (Nice)35, 39, 42
Klasse (Vienna)01.01.05: More than three stars. Note: Not including constellations and groups of stars of division 1.11., 26.01.05: More than two circles or ellipses, inside one another, spirals.
StatusUdløbet registrering
Relateret sag
Designeringsdato
International reg. dato
Notifikationsdato
Godkendelsesdato
Gazette No.

Mærkeopl.
Disclaimer
Bemærkninger
Farvetekst
Bestemmelser for mærkets benyttelse
Beskrivelse af mærket
Gengivelse af mærket 

Varefortegnelse
35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration samt konsulentbistand vedrørende forretning; annonce- og reklamevirksomhed; markedsføring; markedsanalyser; salgsfremmende virksomhed; bistand ved varetagelse af kontoropgaver.
39: Godstransport (fragt) til lands, til vands og i luften, pakning af varer, herunder udlejning af pakhuse og lagerrum samt udlejning af køle- og frysehuse; facility management, nemlig opbevaring kombineret med lagerstyring; logistikvirksomhed; stevedorevirksomhed (godshåndtering); transport og opbevaring af stykgods (groupage); skibsmæglervirksomhed; skibsklarering; spedition; opmåling, beregning samt kvantitets- og kvalitetskontrol af varer i forbindelse med forsendelse, lastning og opbevaring; befragtning; fryse- og køletransport; opbevaring af både; skibsfragt; transportmæglervirksomhed; rådgivning om skibstransport og havneforhold.
42: Hotelvirksomhed samt udbringning af mad og drikke; drift af restauranter, selvbetjenningsrestauranter, snackbarer, kantiner, caféer og cafeterier; professionel rådgivning vedrørende marine- og skibsteknik, kontrolforretninger, skibseftersyn, maritim bevogtning og overvågning; kortlægning og opmåling af have.

Publicering (3)
TidendePublicering vedr.
Dansk Varemærketidende, DK 26, 2010Udslettet registrering 
Dansk Varemærketidende, DK 19, 2005Ændring af indehaver/fuldmagtsforhold 
Dansk Varemærketidende 43, 1999Offentliggørelse af registrering 

Pant/Licens
Ingen pant/licens er fundet

Prioritet
Ingen prioriteter er fundet

Korrespondance (30)
DatoTitel
20090414Brev vedrørende orientering om omklassificering (6 KB) 
20050426Meddelelse om tilførsel (4 KB) 
20050425Tilførsel (114 KB) 
20000110Gyldighedsmeddelelse (3 KB) 
19991027Meddelelse om foreløbig registrering (4 KB) 
19991027Registerudskrift Registrering VM (VT2) (57 KB) 
19990903Ny varefortegnelse 
19990825Brev til ansøger om mangler ved varefortegnelsen (4 KB) 
19990819Ny varefortegnelse 
19990601Brev til ansøger om mangler ved varefortegnelsen (5 KB) 
19990519Afbildninger 
19990104Ændring af mærke 
19980903Svar på anmodning om fristforlængelse (3 KB) 
19980817Fristanmodning 
19980417Brev til ansøger om argumentationer 
19980306Diverse 
19980303Ansøger argumenterer 
19980202Brev til ansøger om argumentationer 
19971204Ansøger argumenterer 
19971021Berigtigelse af ansøgning 
19971015Erindring om svar 
19970912Ansøger argumenterer 
19970905Brev til ansøger om argumentationer 
19970610Diverse 
19970520Berigtigelse af ansøgning 
19970515Diverse 
19970311Brev til ansøger om argumentationer 
19970211Præcisering af varefortegnelse 
19961011Brev til ansøger om at mærket er uegnet - §14 
19960814Varemærke ansøgning (3 KB) 

Indsigelser
Ingen data fundet

Økonomi (4)
DatoForfaldsdatoTypeUdlignetTekstBeløbNavn
20100617KreditnotaJaANNULLERET VED ÆNDRING AF SAGSSTATUS2820Zacco Denmark A/S
2009110320100419FakturaJaForhøjet forny.geb., grundgeb.-2820Zacco Denmark A/S
20091103KreditnotaJaANNULLERET AF UPKRÆV2350Zacco Denmark A/S
2009042120091019FakturaJaFornyelsesgebyr, grundgebyr-2350Zacco Denmark A/S