Patent- og Varemærkestyrelsen
Økonomi- og Erhvervsministeriet
 
Helgeshøj Alle 81 2630 Tåstrup tlf.: 43 50 80 00 e-post: pvs@dkpto.dk
 
Data opdateret 2024-06-14 00:05:00
 

Sagsdata
Ansøgningsnr. og datoVA 1997 02872, 19970609
Registreringsnr. og datoVR 2000 05313, 20001120
Reg. procedure slut20010129
Fornyet til
Prioritetsnr. og dato
Ansøger/indehaverLidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstrasse 1
D-74172 Neckarsulm, DE
FuldmægtigLøje, Arnesen & Meedom Advokatpartnerselskab, Øster Allé 42, 6, 2100 København Ø, DK
IndsigerLidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstrasse 1
D-74172 Neckarsulm, DE
Ref. nr.JD/IP/27301
Indehavers mærkebenævnelse
VaremærketypeIndividuelt varemærke
MærketypeFigurmærke
MærketekstM MONTANA
Klasse (Nice)29
Klasse (Vienna)03.04.02: Cows, calves., 27.05.21: One letter.
StatusUdløbet registrering
Relateret sag
Designeringsdato
International reg. dato
Notifikationsdato
Godkendelsesdato
Gazette No.

Mærkeopl.
Disclaimer
Bemærkninger
Farvetekst
Bestemmelser for mærkets benyttelse
Beskrivelse af mærket
Gengivelse af mærket 

Varefortegnelse
29: Mælk og mejeriprodukter.

Publicering (3)
TidendePublicering vedr.
Dansk Varemærketidende, DK 30, 2011Udslettet registrering 
Dansk Varemærketidende, DK 27, 2003Ændring af indehaver/fuldmagtsforhold 
Dansk Varemærketidende 48, 2000Offentliggørelse af registrering 

Pant/Licens
TypeLicens
Noteret20030618
Ophørt
InteressentLidl Danmark K/S, Profilvej 9, 6000 Kolding, DK
BemærkningerLicens tillagt ifølge dokumentation af 3. februar 2003

Prioritet
Ingen prioriteter er fundet

Korrespondance (24)
DatoTitel
20030911Registerudskrift Tilførsel VM (VT6) (71 KB) 
20030911Meddelelse om tilførsel (3 KB) 
20030618Registerudskrift Tilførsel VM (VT6) (74 KB) 
20030618Meddelelse om tilførsel (3 KB) 
20030616Meddelelse om tilførsel (3 KB) 
20030616Registerudskrift Tilførsel VM (VT6) (74 KB) 
20010212Gyldighedsmeddelelse (3 KB) 
20001129Registerudskrift Registrering VM (VT2) (73 KB) 
20001129Meddelelse om foreløbig registrering (4 KB) 
20001117Kendelse fra ankenævnet (63 KB) 
19990727Udgående brev - Varemærke (4 KB) 
19990609Anmodning om udtalelse til ankenævnet 
19990609Anmodning om sag til ankenævnet 
19990406Afslagsbrev §14 (4 KB) 
19981029Brev til ansøger om argumentationer (5 KB) 
19981023Ansøger argumenterer 
19980713Brev til ansøger om argumentationer (5 KB) 
19980623Indgående brev 
19980223Begrænsning 
19971027Ansøger argumenterer 
19970626Brev til ansøger om at mærket er uegnet - §14 
19970626Brev til ansøger om at mærket er uegnet - §14 
19970626Brev til ansøger om at mærket er uegnet - §14 
19970609Varemærke ansøgning (8 KB) 

Indsigelser (1)
DatoTypeInteressentStatus 
19990604AnkeLidl Stiftung & Co. KGAfgjort og afsluttet

Økonomi (4)
DatoForfaldsdatoTypeUdlignetTekstBeløbNavn
20110715KreditnotaJaANNULLERET VED ÆNDRING AF SAGSSTATUS2820Sandel, Løje & Wallberg
2010120720110523FakturaJaForhøjet forny.geb., grundgeb.-2820Sandel, Løje & Wallberg
20101207KreditnotaJaANNULLERET AF UPKRÆV2350Sandel, Løje & Wallberg
2010052520101122FakturaJaFornyelsesgebyr, grundgebyr-2350Sandel, Løje & Wallberg