Patent- og Varemærkestyrelsen
Økonomi- og Erhvervsministeriet
 
Helgeshøj Alle 81 2630 Tåstrup tlf.: 43 50 80 00 e-post: pvs@dkpto.dk
 
Data opdateret 2022-07-07 00:05:27
 

Sagsdata
Ansøgningsnr. og datoVA 1998 01266, 19980313
Registreringsnr. og datoVR 1999 02383, 19990705
Reg. procedure slut19990914
Fornyet til
Prioritetsnr. og dato
Ansøger/indehaverLYSMESTEREN A/S, Trigevej 20, Søften, 8382 Hinnerup, DK
FuldmægtigChas. Hude A/S, Langebrogade 1, 2., B2, 1411 København K
Indsiger
Ref. nr.
Indehavers mærkebenævnelse
VaremærketypeIndividuelt varemærke
MærketypeFigurmærke
MærketekstLys MESTEREN
Klasse (Nice)11, 20, 21, 37
Klasse (Vienna)
StatusUdløbet registrering
Relateret sag
Designeringsdato
International reg. dato
Notifikationsdato
Godkendelsesdato
Gazette No.

Mærkeopl.
Disclaimer
Bemærkninger
Farvetekst
Bestemmelser for mærkets benyttelse
Beskrivelse af mærket
Gengivelse af mærket 

Varefortegnelse
11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer.
20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic.
21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (dog ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (med undtagelse af glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser).
37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed.

Publicering (4)
TidendePublicering vedr.
Dansk Varemærketidende 27, 2015Ændring af indehaver/fuldmagtsforhold 
Dansk Varemærketidende, DK 22, 2009Fornyet registrering 
Dansk Varemærketidende, DK 25, 2004Ændring af indehaver/fuldmagtsforhold 
Dansk Varemærketidende 28, 1999Offentliggørelse af registrering 

Pant/Licens
Ingen pant/licens er fundet

Prioritet
Ingen prioriteter er fundet

Korrespondance (15)
DatoTitel
20190812Afslagsbrev om tilførsel (826 KB) 
20190405Brev om tilførsel med frist (824 KB) 
20190401Ændring af mærke (293 KB) 
20150702Meddelelse om tilførsel (6 KB) 
20150701Tilførsel (385 KB) 
20040603Tilførsel (24 KB) 
19990928Gyldighedsmeddelelse (3 KB) 
19990714Meddelelse om foreløbig registrering (4 KB) 
19990714Registerudskrift Registrering VM (VT2) (33 KB) 
19981124Frafaldet modhold, VF mangler (5 KB) 
19981007Diverse (64 KB) 
19980709Svar på anmodning om fristforlængelse (3 KB) 
19980708Fristanmodning (4 KB) 
19980407Brev til ansøger om forvekslelighed (17 KB) 
19980313Varemærke ansøgning (16 KB) 

Indsigelser
Ingen data fundet

Økonomi (6)
DatoForfaldsdatoTypeUdlignetTekstBeløbNavn
20200310KreditnotaJaANNULLERET VED ÆNDRING AF SAGSSTATUS4080Chas. Hude A/S
2019072320200106FakturaJaForhøjet grundforny. 1 klasse-4080Chas. Hude A/S
20190723KreditnotaJaANNULLERET AF UPKRÆV3400Chas. Hude A/S
2019010820190705FakturaJaFornyelsesgrundgebyr 1 klasse-3400Chas. Hude A/S
20090518BetalingJa2950Chas. Hude A/S
2009010620090706FakturaJaFornyelsesgebyr, grundgebyr-2950Chas. Hude A/S