Patent- og Varemærkestyrelsen
Økonomi- og Erhvervsministeriet
 
Helgeshøj Alle 81 2630 Tåstrup tlf.: 43 50 80 00 e-post: pvs@dkpto.dk
 
Data opdateret 2024-06-25 00:05:01
 

Sagsdata
Ansøgningsnr. og datoVA 1998 03292, 19980804
Registreringsnr. og dato
Reg. procedure slut
Fornyet til
Prioritetsnr. og dato
Ansøger/indehaverPelle Sørensen, Kapelvej 1, 2.th., 2200 København N, DK
Fuldmægtig
Indsiger
Ref. nr.
Indehavers mærkebenævnelse
VaremærketypeIndividuelt varemærke
MærketypeOrdmærke
MærketekstZA'TAN'S MESSIAH
Klasse (Nice)09, 25, 41
Klasse (Vienna)
StatusHenlagt ansøgning
Relateret sag
Designeringsdato
International reg. dato
Notifikationsdato
Godkendelsesdato
Gazette No.

Mærkeopl.
Ingen yderligere mærkeoplysninger fundet

Varefortegnelse
09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater.
25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.
41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer.

Publicering (2)
TidendePublicering vedr.
Dansk Varemærketidende 41, 1999Afslået eller tilbagetaget ansøgning 
Ugeliste Danske Varemærker 32, 1998Offentliggørelse af ansøgning 

Pant/Licens
Ingen pant/licens er fundet

Prioritet
Ingen prioriteter er fundet

Korrespondance (9)
DatoTitel
19990716Afslagsbrev §14 (4 KB) 
19990610Erindring om svar - varemærke (3 KB) 
19990209Brev til ansøger om at mærket er uegnet - §14 (4 KB) 
19990127Brev til ansøger om at mærket er uegnet - §14 (3 KB) 
19981216Ny overvejelse ønskes (13 KB) 
19981215Ny overvejelse ønskes 
19981208Brev til ansøger om at mærket er uegnet - §14 (3 KB) 
19980805Bekræftelse på modtagelse - varemærke (3 KB) 
19980804Varemærke ansøgning (22 KB) 

Indsigelser
Ingen data fundet

Økonomi (1)
DatoForfaldsdatoTypeUdlignetTekstBeløbNavn
1998120819990108OpkrævningNejAnsøgningsgebyr, grundgebyr-2700Pelle Sørensen