Patent- og Varemærkestyrelsen
Økonomi- og Erhvervsministeriet
 
Helgeshøj Alle 81 2630 Tåstrup tlf.: 43 50 80 00 e-post: pvs@dkpto.dk
 
Data opdateret 2024-06-21 00:05:15
 

Sagsdata
Ansøgningsnr. og datoVA 1998 05437, 19981223
Registreringsnr. og datoVR 1999 03477, 19990924
Reg. procedure slut20010316
Fornyet til
Prioritetsnr. og dato
Ansøger/indehaverMINUI A/S, Hedegårdsvej 11, 7190 Billund
FuldmægtigBudde Schou A/S, Dronningens Tværgade 30, 1302 København K
IndsigerCanadelle Limited Partnership, 4405 Metropolitan Boulevard East
Montreal, Quebec H1R 1Z4, CA
Ref. nr.114617
Indehavers mærkebenævnelse
VaremærketypeIndividuelt varemærke
MærketypeOrdmærke
MærketekstWONDERWORLD
Klasse (Nice)25, 28
Klasse (Vienna)
StatusUdløbet registrering
Relateret sag
Designeringsdato
International reg. dato
Notifikationsdato
Godkendelsesdato
Gazette No.

Mærkeopl.
Ingen yderligere mærkeoplysninger fundet

Varefortegnelse
25: Beklædningsgenstande udelukkende til børn.
28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt.

Publicering (5)
TidendePublicering vedr.
Dansk Varemærketidende, DK 24, 2010Udslettet registrering 
Dansk Varemærketidende, DK 23, 2003Ændring af indehaver/fuldmagtsforhold 
Dansk Varemærketidende, DK 13, 2001Offentliggørelse af begrænsninger i varefortegnelser efter offentliggørelse 
Dansk Varemærketidende 40, 1999Offentliggørelse af registrering 
Ugeliste Danske Varemærker 52, 1998Offentliggørelse af ansøgning 

Pant/Licens
Ingen pant/licens er fundet

Prioritet
Ingen prioriteter er fundet

Korrespondance (11)
DatoTitel
20030522Meddelelse om tilførsel (3 KB) 
20030522Registerudskrift Tilførsel VM (VT6) (19 KB) 
20030521Tilførsel (8 KB) 
20010316Meddelelse om tilførsel (3 KB) 
20010316Registerudskrift Tilførsel VM (VT6) (19 KB) 
19991006Meddelelse om foreløbig registrering (4 KB) 
19991006Registerudskrift Registrering VM (VT2) (18 KB) 
19990413Brev til ansøger om argumentationer (6 KB) 
19990329Begrænsning (164 KB) 
19990315Brev til ansøger om forvekslelighed (4 KB) 
19981223Varemærke ansøgning (42 KB) 

Indsigelser (1)
DatoTypeInteressentStatus 
19991206Indsigelse - VaremærkeCanadelle Limited PartnershipAfsluttet uden afgørelse
20010316Notits til indsiger (varemærke) (3 KB) 
20010316Brev om tilbagetagelse til indehaver (3 KB) 
20010221Diverse (32 KB) 
20010213Notits til indehaver (indsigelse) (3 KB) 
20010213Brev om tilbagetagelse til indehaver (3 KB) 
20010203Tilførsel (27 KB) 
20001102Brev om fristforlængelse til indsiger - varemærke (3 KB) 
20001102Notits til indehaver (indsigelse) (3 KB) 
20001020Indsiger frist (13 KB) 
20000717Brev om fristforlængelse til indsiger - varemærke (3 KB) 
20000717Notits til indehaver (indsigelse) (3 KB) 
20000621Indsiger frist (13 KB) 
20000306Notits til indehaver (indsigelse) (3 KB) 
20000306Brev om fristforlængelse til indsiger - varemærke (3 KB) 
20000221Indsiger frist (13 KB) 
19991221Notits til indsiger (varemærke) (3 KB) 
19991221Skriftveksling (1.gang til indehaver-indsigelse) (4 KB) 
19991206Indsigelse (26 KB) 
19991206Indsigelse mod varemærkeregistrering 

Økonomi (4)
DatoForfaldsdatoTypeUdlignetTekstBeløbNavn
20100531KreditnotaJaANNULLERET VED ÆNDRING AF SAGSSTATUS2820Budde Schou A/S
2009100620100324FakturaJaForhøjet forny.geb., grundgeb.-2820Budde Schou A/S
20091006KreditnotaJaANNULLERET AF UPKRÆV2350Budde Schou A/S
2009033120090924FakturaJaFornyelsesgebyr, grundgebyr-2350Budde Schou A/S