Patent- og Varemærkestyrelsen
Økonomi- og Erhvervsministeriet
 
Helgeshøj Alle 81 2630 Tåstrup tlf.: 43 50 80 00 e-post: pvs@dkpto.dk
 
Data opdateret 2021-10-22 00:05:20
 

Sagsdata
Ansøgningsnr. og datoVA 2000 00084, 20000107
Registreringsnr. og datoVR 2000 02144, 20000516
Reg. procedure slut20020902
Fornyet til
Prioritetsnr. og dato
Ansøger/indehaverH.Bødtcher-Hansen A/S, Skovgårdsvej 43, 2920 Charlottenlund, DK
FuldmægtigBudde Schou A/S, Dronningens Tværgade 30, 1302 København K, DK
IndsigerNOBIA DENMARK A/S, Industrivej 6, 6870 Ølgod, DK
Ref. nr.138852
Indehavers mærkebenævnelse
VaremærketypeIndividuelt varemærke
MærketypeOrdmærke
MærketekstHBH
Klasse (Nice)06, 11, 21
Klasse (Vienna)
StatusUdløbet registrering
Relateret sag
Designeringsdato
International reg. dato
Notifikationsdato
Godkendelsesdato
Gazette No.

Mærkeopl.
Ingen yderligere mærkeoplysninger fundet

Varefortegnelse
06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbaneanlæg, metalkabler og tråd (dog ikke til elektriske formål), kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, andre varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser), malm.
11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer.
21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (dog ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (med undtagelse af glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser).

Publicering (5)
TidendePublicering vedr.
Dansk Varemærketidende, DK 29, 2010Offentliggørelse af begrænsninger i varefortegnelser efter offentliggørelse 
Dansk Varemærketidende, DK 29, 2010Fornyet registrering 
Dansk Varemærketidende, DK 24, 2010Ændring af indehaver/fuldmagtsforhold 
Dansk Varemærketidende 22, 2000Offentliggørelse af registrering 
Ugeliste Danske Varemærker 1, 2000Offentliggørelse af ansøgning 

Pant/Licens
Ingen pant/licens er fundet

Prioritet
Ingen prioriteter er fundet

Korrespondance (11)
DatoTitel
20100707Meddelelse om tilførsel (6 KB) 
20100603Begrænsning (40 KB) 
20100603Meddelelse om tilførsel (6 KB) 
20100603Tilførsel (12 KB) 
20011205Meddelelse om tilførsel (3 KB) 
20011205Registerudskrift Tilførsel VM (VT6) (20 KB) 
20000531Meddelelse om foreløbig registrering (4 KB) 
20000531Registerudskrift Registrering VM (VT2) (19 KB) 
20000419Registrering uanset søgerapport (11 KB) 
20000224Brev til ansøger om relative hindringer (4 KB) 
20000107Varemærke ansøgning (27 KB) 

Indsigelser (1)
DatoTypeInteressentStatus 
20000801Indsigelse - VaremærkeNOBIA DENMARK A/SRegistrering opretholdes
20030110Indsigelsesafgørelse ej anket (3 KB) 
20030110Notits - VA-indsigelse (3 KB) 
20020902Indsigelsesafgørelse - følgebrev med ankefrist (4 KB) 
20020902Registrering opretholdes - indsigelse (38 KB) 
20020902Indsigelsesafgørelse - følgebrev (3 KB) 
20020723Ansøger argumenterer (12 KB) 
20020109Notits til inds. (3 KB) 
20020109Skriftveksling slut (indehaver - indsigelse) (3 KB) 
20011220Indsiger argumenter (8 KB) 
20011205Forespørsel om inds. tages tilbg. efter begræns. (3 KB) 
20011205Notits til indehaver (indsigelse) (3 KB) 
20011126Ansøger argumenterer (14 KB) 
20011122Ansøger argumenterer (27 KB) 
20011106Brev om fristforlængelse til indehaver - varemærke (3 KB) 
20011106Notits til indsiger (varemærke) (3 KB) 
20011030Ansøger argumenterer (13 KB) 
20011025Ansøger frist (13 KB) 
20011012Notits til indehaver (indsigelse) (3 KB) 
20011012Skriftveksling slut (indsiger - varemærke) (3 KB) 
20011001Ansøger argumenterer (34 KB) 
20010910Frems. originalt videobånd. (3 KB) 
20010903Ansøger argumenterer (13 KB) 
20010801Notits til indsiger (varemærke) (3 KB) 
20010801Yderligere materiale sendt til indehaver til udtalelse (3 KB) 
20010731Diverse (7 KB) 
20010627Skriftveksling slut (indsiger - varemærke) (3 KB) 
20010627Notits til indehaver (indsigelse) (3 KB) 
20010614Indsiger argumenter (60 KB) 
20010530Ansøger argumenterer (+ bilag) (28 KB) 
20010515Notits til indehaver (indsigelse) (3 KB) 
20010515Brev om fristforlængelse til indsiger - varemærke (3 KB) 
20010504Indsiger frist (10 KB) 
20010306Skriftveksling (indsiger - varemærke) (3 KB) 
20010306Notits til indehaver (indsigelse) (3 KB) 
20010213Ansøger argumenterer (16 KB) 
20010131Notits til indehaver (indsigelse) (3 KB) 
20010131Skriftveksling (indsiger - varemærke) (3 KB) 
20010102Ansøger argumenterer (+ bilag) (124 KB) 
20001102Brev om fristforlængelse til indehaver - varemærke (3 KB) 
20001102Notits til indsiger (varemærke) (3 KB) 
20001027Indsiger frist (13 KB) 
20000829Notits til indsiger (varemærke) (3 KB) 
20000829Skriftveksling (indehaver - indsigelse) (3 KB) 
20000823Indsiger argumenter (+ bilag) (24 KB) 
20000808Notits til indehaver (indsigelse) (4 KB) 
20000808Notits til indsiger (varemærke) (3 KB) 
20000801Indsigelse mod varemærkeregistrering 
20000801Original indsigelse (12 KB) 
20000731Indsigelse (11 KB) 

Økonomi (11)
DatoForfaldsdatoTypeUdlignetTekstBeløbNavn
20201221KreditnotaJaANNULLERET VED ÆNDRING AF SAGSSTATUS3360Budde Schou A/S
2020060920201116FakturaJaForhøjet grundforny. 1 klasse-3360Budde Schou A/S
20200609KreditnotaJaANNULLERET AF UPKRÆV2800Budde Schou A/S
2019111920200518FakturaJaFornyelsesgrundgebyr 1 klasse-2800Budde Schou A/S
20100707BetalingJa470Budde Schou A/S
2010070720100907FakturaJaForhøjet forny.geb., grundgeb.-2820Budde Schou A/S
20100707KreditnotaJaMANUEL ANNULLERING4980Chas. Hude A/S
20100603BetalingJa2350Budde Schou A/S
2010060220101116FakturaJaForhøjet forny.geb., grundgeb.-4980Chas. Hude A/S
20100602KreditnotaJaANNULLERET AF UPKRÆV4150Chas. Hude A/S
2009111720100517FakturaJaFornyelsesgebyr, grundgebyr-4150Chas. Hude A/S