Patent- og Varemærkestyrelsen
Økonomi- og Erhvervsministeriet
 
Helgeshøj Alle 81 2630 Tåstrup tlf.: 43 50 80 00 e-post: pvs@dkpto.dk
 
Data opdateret 2022-01-24 00:05:12
 

Sagsdata
Ansøgningsnr. og datoVA 2004 00864, 20040301
Registreringsnr. og dato
Reg. procedure slut
Fornyet til
Prioritetsnr. og dato
Ansøger/indehaverIcopal Plastic Membranes A/S, Marielundvej 39-43, 2730 Herlev, DK
FuldmægtigAWA Denmark A/S, Strandgade 56, 1401 København K
IndsigerIcopal Plastic Membranes A/S, Marielundvej 39-43, 2730 Herlev, DK
Ref. nr.569824
Indehavers mærkebenævnelse
VaremærketypeIndividuelt varemærke
MærketypeOrdmærke
MærketekstMULTICOVER
Klasse (Nice)17, 19, 22
Klasse (Vienna)
StatusHenlagt ansøgning
Relateret sag
Designeringsdato
International reg. dato
Notifikationsdato
Godkendelsesdato
Gazette No.

Mærkeopl.
Ingen yderligere mærkeoplysninger fundet

Varefortegnelse
17: Plastfolie, ikke til indpakning; plastfolie til overdækning, plastikmembraner til tætnings- og isoleringsformål.
19: Byggematerialer (ikke af metal).
22: Telte, markiser. presenninger.

Publicering (3)
TidendePublicering vedr.
Særtidende over §13 afslag, DK , 2007§13 afslag 
Dansk Varemærketidende, DK 41, 2006Afslået eller tilbagetaget ansøgning 
Ugeliste Danske Varemærker, DK 10, 2004Offentliggørelse af ansøgning 

Pant/Licens
Ingen pant/licens er fundet

Prioritet
Ingen prioriteter er fundet

Korrespondance (18)
DatoTitel
20060913Diverse (2,746 KB) 
20060711Udgående brev - Varemærke (5 KB) 
20060710Udgående brev - Varemærke (5 KB) 
20060126Udgående brev - Varemærke (36 KB) 
20060106Anke til Pat.Ankenævnet (12 KB) 
20060106Klagebegrundelse (314 KB) 
20060106Ankenævn anmoder om udtalelse i ankesag (50 KB) 
20051104Afslagsbrev §13 (5 KB) 
20051031Diverse (9 KB) 
20050909Brev til ansøger om argumentationer (4 KB) 
20050810Ny overvejelse ønskes (68 KB) 
20050412Brev til ansøger om argumentationer (5 KB) 
20050315Ansøger argumenterer (28 KB) 
20040803Svar på anmodning om fristforlængelse (4 KB) 
20040802Fristanmodning (10 KB) 
20040323Ny varefortegnelse (18 KB) 
20040305Notat (3 KB) 
20040301Varemærke ansøgning (30 KB) 

Indsigelser (1)
DatoTypeInteressentStatus 
20060629AnkeIcopal Plastic Membranes A/SAfgjort og afsluttet

Økonomi (2)
DatoForfaldsdatoTypeUdlignetTekstBeløbNavn
20040301BetalingJa2350Internationalt Patent-Bureau A/S
2004030120040401FakturaJaAnsøgningsgebyr, grundgebyr-2350Internationalt Patent-Bureau A/S