Patent- og Varemærkestyrelsen
Økonomi- og Erhvervsministeriet
 
Helgeshøj Alle 81 2630 Tåstrup tlf.: 43 50 80 00 e-post: pvs@dkpto.dk
 
Data opdateret 2022-01-24 00:05:12
 

Sagsdata
Ansøgningsnr. og datoVA 2004 03548, 20040910
Registreringsnr. og dato
Reg. procedure slut
Fornyet til
Prioritetsnr. og dato
Ansøger/indehaverJohnson & Johnson, a corporation of the State of New Jersey, One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick
New Jersey, US
FuldmægtigChas. Hude A/S, Langebrogade 1, 2., B2, 1411 København K
IndsigerJohnson & Johnson, a corporation of the State of New Jersey, One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick
New Jersey, US
Ref. nr.VM 161434
Indehavers mærkebenævnelse
VaremærketypeIndividuelt varemærke
MærketypeOrdmærke
MærketekstSOFTLOTION
Klasse (Nice)03, 05
Klasse (Vienna)
StatusHenlagt ansøgning
Relateret sag
Designeringsdato
International reg. dato
Notifikationsdato
Godkendelsesdato
Gazette No.

Mærkeopl.
Ingen yderligere mærkeoplysninger fundet

Varefortegnelse
03: Toiletpræparater til pleje og vask af huden og håret.
05: Topisk medicinske præparater til pleje og behandling af sygdomstilstande eller sygdomslignende tilstande i huden og håret.

Publicering (3)
TidendePublicering vedr.
Særtidende over §13 afslag , 2009§13 afslag 
Dansk Varemærketidende, DK 06, 2008Afslået eller tilbagetaget ansøgning 
Ugeliste Danske Varemærker, DK 37, 2004Offentliggørelse af ansøgning 

Pant/Licens
Ingen pant/licens er fundet

Prioritet
Ingen prioriteter er fundet

Korrespondance (16)
DatoTitel
20071119Diverse (2,601 KB) 
20070110Udgående brev - Varemærke (14 KB) 
20070108Udgående brev - Varemærke (5 KB) 
20070105Ankenævn anmoder om udtalelse i ankesag (3,148 KB) 
20070105Kopi af sagsakter (2,603 KB) 
20061102Afslagsbrev §13 (6 KB) 
20061006Diverse (10 KB) 
20060608Brev til ansøger om argumentationer (7 KB) 
20060303Ansøger argumenterer (29 KB) 
20051104Brev til ansøger om argumentationer (6 KB) 
20051004Ny overvejelse ønskes (162 KB) 
20050203Svar på anmodning om fristforlængelse (4 KB) 
20050131Fristanmodning (17 KB) 
20041001Brev om absolutte & evnt. rel. hindringer (13 KB) 
20040910Bekræftelse på modtagelse - varemærke (4 KB) 
20040910Varemærke ansøgning (19 KB) 

Indsigelser (1)
DatoTypeInteressentStatus 
20070612AnkeJohnson & Johnson, a corporation of the State of New JerseyAfgjort og afsluttet

Økonomi (2)
DatoForfaldsdatoTypeUdlignetTekstBeløbNavn
20040913BetalingJa2350Chas. Hude A/S
2004091020041011FakturaJaAnsøgningsgebyr, grundgebyr-2350Chas. Hude A/S