Patent- og Varemærkestyrelsen
Økonomi- og Erhvervsministeriet
 
Helgeshøj Alle 81 2630 Tåstrup tlf.: 43 50 80 00 e-post: pvs@dkpto.dk
 
Data opdateret 2022-05-26 00:05:27
 

Sagsdata
Ansøgningsnr. og datoVA 2006 03398, 20060825
Registreringsnr. og datoVR 2007 01558, 20070525
Reg. procedure slut20070730
Fornyet til
Prioritetsnr. og dato
Ansøger/indehaverGEDDA-HEADZ A/S, Klampenborgvej 32, 2930 Klampenborg, DK
Fuldmægtig
IndsigerHead Technology GmbH, Wuhrkopfweg 1
A-6921 Kennelbach, AT
Ref. nr.--
Indehavers mærkebenævnelse
VaremærketypeIndividuelt varemærke
MærketypeFigurmærke
MærketekstGEDDA HEADZ
Klasse (Nice)09, 25, 28, 41
Klasse (Vienna)02.01.01: Heads, busts
StatusUdløbet registrering
Relateret sag
Designeringsdato
International reg. dato
Notifikationsdato
Godkendelsesdato
Gazette No.

Mærkeopl.
Disclaimer
Bemærkninger
FarvetekstMærket er udført i orange, gråt,brunt og gult.
Bestemmelser for mærkets benyttelse
Beskrivelse af mærket
Gengivelse af mærket 

Varefortegnelse
09: Indspillede cd'ere.
25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.
28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt.
41: Underholdningsvirksomhed, nemlig koncertvirksomhed.

Publicering (4)
TidendePublicering vedr.
Dansk Varemærketidende 10, 2018Udslettet registrering 
Dansk Varemærketidende, DK 06, 2009Ændring af indehaver/fuldmagtsforhold 
Dansk Varemærketidende, DK 22, 2007Offentliggørelse af registrering 
Ugeliste Danske Varemærker, DK 34, 2006Offentliggørelse af ansøgning 

Pant/Licens
Ingen pant/licens er fundet

Prioritet
Ingen prioriteter er fundet

Korrespondance (10)
DatoTitel
20090126Tilførsel (243 KB) 
20090126Meddelelse om tilførsel (6 KB) 
20070806Gyldighedsmeddelelse (4 KB) 
20070607Registerudskrift Registrering VM (VT2) (21 KB) 
20070607Udgående brev - Varemærke (5 KB) 
20070530Meddelelse om foreløbig registrering (6 KB) 
20070530Registerudskrift Registrering VM (VT2) (21 KB) 
20070117Brev til ansøger om mangler ved varefortegnelsen (7 KB) 
20060825Bekræftelse på modtagelse - varemærke (5 KB) 
20060825Varemærke ansøgning (30 KB) 

Indsigelser (1)
DatoTypeInteressentStatus 
20091114Administrativ ophævelse - VaremærkeHead Technology GmbHRegistrering opretholdes
20110502Ophævelsesafgørelse ej anket (varemærke) (5 KB) 
20110502Notits - VA-ophævelse (5 KB) 
20101220Ophævelsesafgørelse - følgebrev - VA (5 KB) 
20101220Ophævelsesafgørelse - følgebrev med ankefrist - VA (6 KB) 
20101220Registrering opretholdes - VA-ophævelse (36 KB) 
20100824Skriftveksling slut - VA-ophævelse (5 KB) 
20100824Skriftveksling slut - VA-ophævelse (5 KB) 
20100805Notat (4 KB) 
20100802Erindring - VA-ophævelse (5 KB) 
20100802Notits - VA-ophævelse (5 KB) 
20100317Forelægge ophævelse samt yderl. bemærkning - VA (11 KB) 
20100317Notits - VA-ophævelse (5 KB) 
20100310Diverse (14 KB) 
20100224Notits - VA-ophævelse (5 KB) 
20100224Skriftveksling - VA-ophævelse (5 KB) 
20100204Argumentationer adm.oph (46 KB) 
20091204Brev til anmoder før forelæggelse - VA-oph (12 KB) 
20091204Notits - VA-ophævelse (5 KB) 
20091114Anmodning om administrativ ophævelse - varemærke (78 KB) 

Økonomi (8)
DatoForfaldsdatoTypeUdlignetTekstBeløbNavn
20180227KreditnotaJaANNULLERET VED ÆNDRING AF SAGSSTATUS3540GEDDA-HEADZ A/S
2017061320171127FakturaJaForhøjet forny.geb., grundgeb.-3540GEDDA-HEADZ A/S
20170613KreditnotaJaANNULLERET AF UPKRÆV2950GEDDA-HEADZ A/S
2016120620170529FakturaJaFornyelsesgebyr, grundgebyr-2950GEDDA-HEADZ A/S
20070530BetalingJa600Ulrik Jensen
2007011720070518FakturaJaAnsøgningsgebyr, klassegebyr-600Ulrik Jensen
20060918BetalingJa2350Ulrik Jensen
2006082520060925FakturaJaAnsøgningsgebyr, grundgebyr-2350Ulrik Jensen