Patent- og Varemærkestyrelsen
Økonomi- og Erhvervsministeriet
 
Helgeshøj Alle 81 2630 Tåstrup tlf.: 43 50 80 00 e-post: pvs@dkpto.dk
 
Data opdateret 2024-06-14 00:05:00
 

Sagsdata
Ansøgningsnr. og datoVA 2006 03941, 20061003
Registreringsnr. og datoVR 2006 03481, 20061122
Reg. procedure slut20080514
Fornyet til
Prioritetsnr. og dato
Ansøger/indehaverKOMPETERA PRINT ApS, Springforbivej 4, 2930 Klampenborg, DK
FuldmægtigElvang & Partnere Advokatfirma, Kongens Nytorv 15, 3., 1050 København K, DK
IndsigerAcer Incorporated, 7F, No. 137, Sec. 2, Cheng-Kuo North Rd.
Taipei, Taiwan, R.O.C., TW
Ref. nr.J. nr. 12864/000002
Indehavers mærkebenævnelse
VaremærketypeIndividuelt varemærke
MærketypeOrdmærke
Mærketekstextenso
Klasse (Nice)09, 16, 42
Klasse (Vienna)
StatusUdløbet registrering
Relateret sag
Designeringsdato
International reg. dato
Notifikationsdato
Godkendelsesdato
Gazette No.

Mærkeopl.
Ingen yderligere mærkeoplysninger fundet

Varefortegnelse
09: Fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter, apparater og instrumenter til livredning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og ildslukningsapparater.
16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer.
42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand.

Publicering (4)
TidendePublicering vedr.
Dansk Varemærketidende 39, 2017Udslettet registrering 
Dansk Varemærketidende, DK 43, 2008Offentliggørelse af begrænsninger i varefortegnelser efter offentliggørelse 
Dansk Varemærketidende, DK 49, 2006Offentliggørelse af registrering 
Varemærke Ugeliste, DK 40, 2006Offentliggørelse af ansøgning 

Pant/Licens
Ingen pant/licens er fundet

Prioritet
Ingen prioriteter er fundet

Korrespondance (7)
DatoTitel
20061206Meddelelse om foreløbig registrering (6 KB) 
20061206Registerudskrift Registrering VM (VT2) (14 KB) 
20061122Brev til ansøger om registrering (5 KB) 
20061121Notat (5 KB) 
20061120Brev til ansøger om relative hindringer (11 KB) 
20061003Bekræftelse på modtagelse - varemærke (5 KB) 
20061003Varemærke ansøgning (86 KB) 

Indsigelser (1)
DatoTypeInteressentStatus 
20070205Indsigelse - VaremærkeAcer IncorporatedRegistrering ophæves delvis
20081006Indsigelsesafgørelse ej anket (5 KB) 
20081006Indsigelsesafgørelse ej anket (5 KB) 
20080514Indsigelsesafgørelse - følgebrev med ankefrist (6 KB) 
20080514Indsigelsesafgørelse - følgebrev med ankefrist (6 KB) 
20080514Registrering begrænses - indsigelse (20 KB) 
20080329Diverse (11 KB) 
20080214Foreløbig vurdering - indsigelse (22 KB) 
20080214Foreløbig vurdering - følgebrev (5 KB) 
20080214Foreløbig vurdering - følgebrev med frist (5 KB) 
20070830Notits - VA-indsigelse (3 KB) 
20070827Ansøger argumenterer (85 KB) 
20070821Notits - VA-indsigelse (4 KB) 
20070821Skriftveksling slut - VA-indsigelse (4 KB) 
20070820Notat (5 KB) 
20070809Ansøger argumenterer (374 KB) 
20070723Notits - VA-indsigelse (3 KB) 
20070723Skriftveksling - VA-indsigelse (4 KB) 
20070720Indsiger argumenter (33 KB) 
20070523Notits - VA-indsigelse (6 KB) 
20070523Skriftveksling - VA-indsigelse (4 KB) 
20070521Notat (5 KB) 
20070507Tilførsel (446 KB) 
20070430Notat (5 KB) 
20070407Ansøger argumenterer (33 KB) 
20070208Notits - VA-indsigelse (9 KB) 
20070208Forelægge indsigelsen for indehaver (9 KB) 
20070205Indsigelse mod varemærkeregistrering (67 KB) 

Økonomi (6)
DatoForfaldsdatoTypeUdlignetTekstBeløbNavn
20170920KreditnotaJaANNULLERET VED ÆNDRING AF SAGSSTATUS2820Elvang & Partnere Advokatfirma
2016121420170522FakturaJaForhøjet forny.geb., grundgeb.-2820Elvang & Partnere Advokatfirma
20161214KreditnotaJaANNULLERET AF UPKRÆV2350Elvang & Partnere Advokatfirma
2016052520161122FakturaJaFornyelsesgebyr, grundgebyr-2350Elvang & Partnere Advokatfirma
20061005BetalingJa2350Kompetera A/S
2006100320061103FakturaJaAnsøgningsgebyr, grundgebyr-2350Kompetera A/S