Patent- og Varemærkestyrelsen
Økonomi- og Erhvervsministeriet
 
Helgeshøj Alle 81 2630 Tåstrup tlf.: 43 50 80 00 e-post: pvs@dkpto.dk
 
Data opdateret 2022-08-10 09:28:13
 

Sagsdata
Ansøgningsnr. og datoVA 2007 00527, 20070206
Registreringsnr. og dato
Reg. procedure slut
Fornyet til
Prioritetsnr. og dato
Ansøger/indehaverSUPERPRICES ApS, Sjællandsvej 19, 9500 Hobro, DK
Fuldmægtig
Indsiger
Ref. nr.--
Indehavers mærkebenævnelse
VaremærketypeIndividuelt varemærke
MærketypeOrdmærke
MærketekstSuperprices
Klasse (Nice)09, 12, 25, 38
Klasse (Vienna)
StatusHenlagt ansøgning
Relateret sag
Designeringsdato
International reg. dato
Notifikationsdato
Godkendelsesdato
Gazette No.

Mærkeopl.
Ingen yderligere mærkeoplysninger fundet

Varefortegnelse
09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater.
12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet.
25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.
38: Telekommunikationsvirksomhed.

Publicering (2)
TidendePublicering vedr.
Dansk Varemærketidende, DK 50, 2007Afslået eller tilbagetaget ansøgning 
Varemærke Ugeliste, DK 06, 2007Offentliggørelse af ansøgning 

Pant/Licens
Ingen pant/licens er fundet

Prioritet
Ingen prioriteter er fundet

Korrespondance (3)
DatoTitel
20070525Brev om absolutte & evnt. rel. hindringer (9 KB) 
20070207Bekræftelse på modtagelse - varemærke (5 KB) 
20070206Varemærke ansøgning (68 KB) 

Indsigelser
Ingen data fundet

Økonomi (2)
DatoForfaldsdatoTypeUdlignetTekstBeløbNavn
20070220BetalingJa2950SUPERPRICES ApS
2007020720070307FakturaJaAnsøgningsgebyr, grundgebyr-2950SUPERPRICES ApS